تازه های اخبار تازه های اخبار

« زينلي مدیر شعب استان بوشهر: براي هر كاري راهكاري وجود دارد »

با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون مالي و فناوري مدیریت، کارشناسان و سرگروه هاي شبكه بازاريابي مديريت در دفتر مدیر شعب استان برگزارگردید.

 

«به نام خدا»

« زينلي  مدیر شعب استان بوشهر: براي هر كاري راهكاري وجود دارد »

 

     با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون مالي و فناوري مدیریت،  کارشناسان و سرگروه هاي شبكه بازاريابي مديريت در دفتر مدیر شعب استان برگزارگردید.

     در این جلسه ضمن بررسي مصوبات جلسه قبل، سرگروه ها به گزارش عملكرد شعب زير مجموعه  خود پرداختند  و با بيان ديدگاه هاي خود، راهكارهايي را جهت بهبود عملكرد  ارائه نمودند.

     درادامه زينلي  مدیر شعب استان خطاب به سرگروه ها گفت: بايد ايده ها را تبديل به عمل نمود. وي افزود:  در مجموع  دراستان ظرفيت هاي خوبي موجود است كه بايد با تغيير و بهبود روش بازاريابي به بهترين نتيجه برسيم. اولويت ما نيروي انساني است كه  در اين راستا بايد ارتباط و تعامل رييس شعبه با كارمندان و مشتريان بيشتر شود و با انگيزه كاستي ها را جبران نماييم.

     مدير شعب استان افزود: با توجه به ظرفيت خوب حسابهاي خرد دركل استان نبايد بازار را از دست داد و بايد با شناسايي صحيح جامعه هدف نظير دفاتر ثبت ازدواج، دفاتر مشاوره و...  و استفاده بهتر از دستگاه هاي Pos  با تبليغات خوب و مناسب و با بيان شيوا و گويا سهم بيشتري از ظرفيت ها و فرصت هاي موجود ببريم.

    زينلي ادامه داد: براي هر كاري راهكاري وجود دارد كه بايد با بررسي دقيق به آن برسيم و با  تقسيم بندي صحيح كارها بين همكاران، ارتباط بيشتر با آنها، ايجاد هماهنگي لازم با آنها و فرهنگ سازي بازاريابي درون شعبه اي به اين مهم برسيم.

 

  

آخرین بروزرسانی 1398/4/19