تازه های اخبار تازه های اخبار

عقیل زینلی مدیر شعب استان بوشهر به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی با اهدای لوح سپاس از کارشناس دایره ارتباطات و بازاریابی تقدیر نمود.

به مناسبت فرا رسیدن 27 اردیبهشت ماه روز فعالان عرصه ارتباطات مدیر شعب استان بوشهر با حضور رضا صادقی اقدم رییس اداره کل امورمدیریت های شعب، مسوولین مدیریت و شعب ، از تلاش های مهدی عالی حسینی و امید باغبان نژاد کارشناسان دایره ارتباطات و بازاریابی تقدیر و تشکر نموده و برای ایشان آرزوی توفیق و بهروزی نمود.

                                                                     به نام خدا

 

   عقیل زینلی مدیر شعب استان بوشهر به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی با اهدای لوح سپاس از کارشناس دایره ارتباطات و بازاریابی  تقدیر نمود.

      به مناسبت فرا رسیدن 27 اردیبهشت ماه روز فعالان عرصه ارتباطات مدیر شعب استان بوشهر با حضور
 رضا صادقی اقدم رییس اداره کل امورمدیریت های  شعب، مسوولین مدیریت و شعب ، از تلاش های مهدی عالی حسینی و امید باغبان نژاد کارشناسان دایره ارتباطات و بازاریابی  تقدیر و تشکر نموده و برای ایشان آرزوی توفیق و بهروزی نمود.

در ادامه زینلی افزود: در فضای رقابتی عصرجدید، خوشنامی، هویت و اعتبار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گسترش خوشنامی بانک از وظایف روابط عمومی است. روابط عمومی مترادف است با حفظ و توسعه خوشنامی و برآیندی است از آنچه شما می گویید، عمل می کنید و دیگران درباره شما می گویند. فعالیت های روابط عمومی یک بانک، اعم از برگزاری سمینار و یا حتی فعالیت های مذهبی می بایست در راستای تحقق اقتدار بانک انجام پذیرد. این دستورالعملی است که روابط عمومی ها باید در راستای خوشنامی بانک خود ترغیب کنند زیرا مردم بر اساس عملکردهای بانک درباره آن قضاوت می کنند.

در قسمتی از متن لوح سپاس  آمده است: اگر ارتباطات معقول و منطقی بر اساس ارزشهای جامعه بنا و پی ریزی گردد عمده ترین عامل توسعه انسانی است.

 

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/3/11