تازه های اخبار تازه های اخبار

«تحويل محل جديد شعبه مركزي بوشهر»

در روز شنبه مورخ 24/01/98 بازديدي از ساختمان جديد الاحداث مديريت شعب استان بوشهر با حضور اسحاق خاكي رييس اداره کل ساختمان، عقيل زينلي مدير شعب استان بوشهر ،كارشناسان اداره مذكور،كارشناسان مديريت و نمايندگان مجري و مشاور صورت پذيرفت و شعبه مركزي بوشهر به محل جديد در ساختمان مذكور نقل مكان نمود.

«به نام خدا»

«تحويل محل جديد شعبه مركزي بوشهر»

 

    در روز شنبه مورخ 24/01/98 بازديدي از ساختمان جديد الاحداث مديريت شعب استان بوشهر با حضور  اسحاق خاكي رييس اداره کل ساختمان، عقيل زينلي مدير شعب استان بوشهر ،كارشناسان اداره مذكور،كارشناسان مديريت و نمايندگان مجري و مشاور صورت پذيرفت و شعبه مركزي بوشهر به محل جديد در ساختمان مذكور نقل مكان نمود.

    در اين بازديد زينلي مدير شعب استان بوشهر ضمن عرض خير مقدم و خوشامدگويي به مهمانان گفت: با توجه به نياز ضروري استان به بهره برداري از ساختمان جديد مديريت، اميدوارم با يك تعامل خوب بتوانيم شاهد تسريع درعملیات پاياني مراحل پروژه ساختمان جديد مديريت شعب استان باشيم.
     همچنين در جلسه اي كه به همين منظور در محل دفتر مدير شعب استان برگزار گرديد ابتدا زينلي  به بررسي مصوبات جلسه قبلي و اقدامات صورت پذيرفته پرداخت و توضيحات لازم را درخصوص كارهاي باقي مانده ارائه و افزود: پيشرفت ساختمان به گونه اي است كه بتوانيم بزودي به بهره برداري برسيم. همچنين ايشان در خصوص فروش املاك مازاد، طراحي چيدمان دواير و پرسنل مديريت با رعايت اصول بهره وري و خواست مدير عامل محترم بانك ،خريد و تجهيز صندوق امانات متناسب با ظرفيت مورد نياز، ساماندهي كاربري هاي مورد نياز در ساختمان، جابجايي شعبه امام خميني بوشهر به محل قبلي شعبه مركزي بوشهر و... مطالبي را بيان داشت.  

   سپس خاكي رئيس اداره کل ساختمان ضمن تقدير و تشكر از مديريت استان، با بيان جزئيات فني ساختمان مديريت عنوان نمود ساختمان مديريت در حال حاضر در حدود  98  درصد پيشرفت فيزيكي داشته و در روزهاي آتی می بایست جابجايي پرسنل ستاد نيز صورت پذيرد گفت: امروز با تغيير رويكرد و تعيين اولويت ها اميدواريم بتوانيم با رفع چالش هاي پيش رو و گره گشايي در كارها در روزهاي آتي به بهره برداري ساختمان جديد مديريت برسيم .

         در اين جلسه كليه اعضاء نظرات و پیشنهادات اجرایی خود را عنوان داشته و در نهايت صورتجلسه مصوبات مربوطه تهيه و به امضاء اعضاء رسيد.

 

آخرین بروزرسانی 1398/3/11