تازه های اخبار تازه های اخبار

مراسم دعای پر فیض زیارت عاشورا توسط حراست کل استان بوشهربه میزبانی بانک در گلزار شهدای برگزار شد.

مراسم دعای پر فیض زیارت عاشورا توسط حراست کل استان بوشهربه میزبانی بانک در گلزار شهدای برگزار شد.

« به نام خدا»

  مراسم دعای  پر فیض زیارت عاشورا توسط  حراست کل استان بوشهربه میزبانی بانک در گلزار شهدای برگزار شد.

   این مراسم معنوی که کلیه روسای حراست دستگاه های اجرایی و اداری  استان بوشهر و پرسنل بانک مسکن حضور داشتند در جوار مرقد مطهر شهدای برگزار و همگی به قرایت زیارت عاشورا پرداختند و  پس از آن توسط پرسنل بانک  از مدعوین پذیرایی به عمل آمد. 

آخرین بروزرسانی 1397/12/6