تازه های اخبار تازه های اخبار

مراسم دعاي پر فيض زيارت عاشورا توسط حراست كل استان بوشهربه ميزباني بانك در گلزار شهداء برگزار شد.

مراسم دعاي پر فيض زيارت عاشورا توسط حراست كل استان بوشهربه ميزباني بانك در گلزار شهداء برگزار شد.

« به نام خدا»

  مراسم دعاي  پر فيض زيارت عاشورا توسط  حراست كل استان بوشهربه ميزباني بانك در گلزار شهداء برگزار شد.

   اين مراسم معنوي كه كليه روساي حراست دستگاه هاي اجرايي و اداري  استان بوشهر و پرسنل بانك مسكن حضور داشتند در جوار مرقد مطهر شهداء برگزار و همگي به قرائت زيارت عاشورا پرداختند و  پس از آن توسط پرسنل بانك  از مدعوين پذيرايي به عمل آمد. 

آخرین بروزرسانی 1397/12/6