تازه های اخبار تازه های اخبار

« زینلی مدیر شعب استان بوشهر: باید تمامی شاخص ها مورد توجه و ارزیابی عملکرد قرار گیرد »

با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون مدیریت، کارشناسان و سرگروه های شبکه بازاریابی مدیریت در دفتر مدیر شعب استان برگزارگردید.

 

«به نام خدا»

« زینلی  مدیر شعب استان بوشهر:  باید تمامی شاخص ها مورد توجه و ارزیابی عملکرد قرار گیرد »

 

     با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون مدیریت،  کارشناسان و سرگروه های شبکه بازاریابی مدیریت در دفتر مدیر شعب استان برگزارگردید.

     در این جلسه، سرگروه ها به گزارش عملکرد شعب زیر مجموعه  خود پرداختند  و با بیان دیدگاه های خود، راهکارهایی را جهت بهبود عملکرد  ارایه نمودند.

     درادامه زینلی  مدیر شعب استان خطاب به سرگروه ها گفت: سرگروه هایی که از تمام نقاط استان برای حضور در جلسه شرکت می کنند همانند این است که ما با تمام همکاران جلسه برگزار کرده و صحبت نموده ایم. سرگروه ها  پل های  ارتباطی هستندکه مشکلات شعب زیر مجموعه خود را  مطرح، منتقل و رفع می نمایند.

 

 وی افزود: امروز رقابت تنگاتنگ شده پس باید ضمن رصد دقیق رقبا با تمهیدات لازم و ارزیابی تمام شاخص های  مورد ارزیابی، همکاران را با خود همراه نماییم.

   

    وی با تاکید مجدد بر تسریع در تحقق اهداف تعیین شده بانک افزود: بایستی در فرصت باقیمانده در سال جاری با بهره گیری از ابزارها و امکانات موجود به اهداف مورد نظر دست یابیم.

 همچنین ایشان تاکید ویژه ای بر تحقق اهداف شاخص های ارزیابی عملکرد،  نظیر بند 2 تبصره 35  ،جذب منابع ارزان قیمت و قرض الحسنه صفر درصدی و رشد متوازن منابع در کلیه سرفصل های تجهیز منابع نمود.

  

آخرین بروزرسانی 1397/12/6