تازه های اخبار تازه های اخبار

« زينلي مدیر شعب استان بوشهر: بايد تمامي شاخص ها مورد توجه و ارزيابي عملكرد قرار گيرد »

با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون مدیریت، کارشناسان و سرگروه هاي شبكه بازاريابي مديريت در دفتر مدیر شعب استان برگزارگردید.

 

«به نام خدا»

« زينلي  مدیر شعب استان بوشهر:  بايد تمامي شاخص ها مورد توجه و ارزيابي عملكرد قرار گيرد »

 

     با هدف رسیدن به موفقیت درامورجاری و تحقق اهداف بانک در بخش تجهیز منابع، طی فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری، جلسه ای با حضور مدیرشعب استان، معاون مدیریت،  کارشناسان و سرگروه هاي شبكه بازاريابي مديريت در دفتر مدیر شعب استان برگزارگردید.

     در این جلسه، سرگروه ها به گزارش عملكرد شعب زير مجموعه  خود پرداختند  و با بيان ديدگاه هاي خود، راهكارهايي را جهت بهبود عملكرد  ارائه نمودند.

     درادامه زينلي  مدیر شعب استان خطاب به سرگروه ها گفت: سرگروه هايي كه از تمام نقاط استان براي حضور در جلسه شركت مي كنند همانند اين است كه ما با تمام همكاران جلسه برگزار كرده و صحبت نموده ايم. سرگروه ها  پل هاي  ارتباطي هستندكه مشكلات شعب زير مجموعه خود را  مطرح، منتقل و رفع مي نمايند.

 

 وي افزود: امروز رقابت تنگاتنگ شده پس بايد ضمن رصد دقيق رقبا با تمهيدات لازم و ارزيابي تمام شاخص هاي  مورد ارزيابي، همكاران را با خود همراه نماييم.

   

    وی با تأکید مجدد بر تسریع در تحقق اهداف تعیین شده بانک افزود: بایستی در فرصت باقیمانده در سال جاری با بهره گيري از ابزارها و امكانات موجود به اهداف مورد نظر دست یابیم.

 همچنین ایشان تأکید ویژه ای بر تحقق اهداف شاخص هاي ارزيابي عملكرد،  نظير بند 2 تبصره 35  ،جذب منابع ارزان قیمت و قرض الحسنه صفر درصدی و رشد متوازن منابع در كليه سرفصل هاي تجهيز منابع نمود.

  

آخرین بروزرسانی 1397/12/6