تازه های اخبار تازه های اخبار

«عيادت از همكار بازنشسته بيمار در استان بوشهر»

عقيل زينلي مدير شعب استان بوشهر به همراه مهدي احمدي رييس كل اداره روابط عمومي، فريبرز راحتي رييس اداره كل برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد و محسن كريمي رييس اداره كل نقدينگي و خزانه داري و تعدادي از كاركنان مديريت با هدف ارج نهادن به جايگاه سلامت و تندرستي كاركنان از همكار بازنشسته بيمار منوچهر بختياري پور كه به موجب بيماري هاي متعدد در بستر بيماري بسر مي برد از وي عيادت نمودند.

 

به نام خدا

«عيادت از همكار بازنشسته بيمار در استان بوشهر»

    عقيل زينلي مدير شعب استان بوشهر به همراه مهدي احمدي رييس كل اداره روابط عمومي، فريبرز راحتي رييس اداره كل برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد و محسن كريمي رييس اداره كل نقدينگي و خزانه داري و  تعدادي از كاركنان مديريت با هدف ارج نهادن به جايگاه سلامت و تندرستي كاركنان از همكار بازنشسته بيمار  منوچهر بختياري پور  كه به موجب بيماري هاي متعدد در بستر بيماري بسر مي برد از وي عيادت نمودند.

   زينلي ضمن آرزوي بهبود و سلامتي براي ايشان و احساس همدردي با خانواده ايشان گفت: كاركنان بازشسته از سرمايه هاي ارزشمند خانواده بانك مسكن هستند كه با تلاش خود در دوران خدمت راه پيشرفت و توسعه بانك را هموار كرده اند.

   همچنين مهدي احمدي مدير اداره كل روابط عمومي ضمن تجليل از 30 سال خدمت صادقانه ايشان گفت: مديران و كارمندان در همه حال در كنار كاركنان بازنشسته و خانواده آنان خواهند بود. وي آمادگي بانك را براي هرگونه كمك در راستاي  بهبود وضعيت درماني وي اعلام نمود.

  گفتني است بختياري پور همكار بازنشسته نيز از حسن توجه مسولان تشكر و قدرداني كرد و ضمن توضيحاتي در خصوص روند درماني گفت: زندگي ما با بانك عجين شده و هرچه داريم از بانك است.

آخرین بروزرسانی 1397/11/9