تازه های اخبار تازه های اخبار

« زینلی مدیر شعب استان بوشهر: نقش معاونین شعب در بهره وری کلیدی است»

جلسه ی بررسی امور کاری شعب با حضور عقیل زینلی مدیر شعب استان، رحیمی معاون مدیر، روسا و کارشناسان مدیریت و کلیه معاونین شعب استان در محل دفتر مدیر شعب استان برگزار گردید.

« زینلی مدیر شعب استان بوشهر: نقش معاونین شعب  در بهره وری کلیدی است»

 جلسه ی بررسی امور کاری شعب با حضور عقیل زینلی مدیر شعب استان، رحیمی معاون مدیر، روسا و کارشناسان مدیریت و کلیه معاونین شعب استان در محل دفتر مدیر شعب استان برگزار گردید.

زینلی مدیر شعب استان بوشهر ضمن خوش آمدگویی به معاونین شعب گفت: برنامه بانک بهره وری است که در این راه معاونین شعب نقش بسیار مهمی در یاری رسانی به مدیریت را دارا می باشند. وی افزود: بانک برای هرکار و هرشخص برنامه خاصی دارد. نقش معاونین شعب در بهره وری کلیدیست چون آنها در بتن کار هستند و هم باید کار اجرایی کنند و هم کار مدیریتی. ایشان خواستار حداکثر بهره وری را از ظرفیت موجود شد.

     مدیر شعب استان، ارتباط معاونین شعب را سه سویه خواند و گفت: معاونین با رییس شعبه، کارمندان و مشتریان در ارتباط هستند و باید بتوانند هماهنگی خوبی را بین نیروها بوجود آورند. وی ادامه داد: ما اهداف بلندمدتی داریم پس باید با ورود به موقع چالش های احتمالی را مدیریت کنیم. ایشان داشتن اطلاعات را بسیار مهم دانست و افزود: باید با مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمها بر دانش خود بیفزاید و همچنین همکاران را آموزش صحیح دهید و در نهایت بر تمام کارها و امور اشرافیت حاصل نمایید.

    زینلی تکریم ارباب رجوع را بسیار جدی خواند و گفت: باید برای خواسته های مشتریان بدنبال راهکار باشید و  در این راستا از مقام بالاتر مطالبه گر باشید تا ما هم پیگیر درخواست های شما باشیم.

   مدیر شعب استان بوشهر مطالبی از بخش های مختلف از جمله، کنترل و نظارت، اعتبارسنجی مشتریان، وصول مطالبات، جذب منابع و ... مطرح نمود و به سیوالات تمامی معاونین پاسخ های مقتضی را ارایه نمود.

  در ادامه رحیمی معاون مدیر شعب استان نقش معاونین را مهم خواند و افزود: معاونین نقش مشاوره ای، نظارتی و کنترلی  مهمی را دارند و باید ضمن هماهنگی با رییس شعبه  از این فرصت بهترین بهره برداری را نمایند. وی افزود: معاونین شعب باید در عملکرد از روسای شعب پیش رو باشند.

    در پایان به معاونین شعب برتر لوح تقدیر و هدایایی اهدای گردید.

آخرین بروزرسانی 1397/10/4