تازه های اخبار تازه های اخبار

« معارفه رییس شعب مرکزی بوشهر»

طی آیینی مراسم تکریم و معارفه رییس شعبه مرکزی بوشهر با حضور عقیل زینلی مدیر شعب استان، رحیمی معاون مدیر، تعدادی از مسؤولین مدیریت و همکاران شعبه مرکزی بوشهر برگزار گردید.

« معارفه رییس شعب مرکزی بوشهر»

     طی آیینی مراسم تکریم و معارفه رییس شعبه مرکزی بوشهر با حضور عقیل زینلی مدیر شعب استان، رحیمی معاون مدیر، تعدادی از مسؤولین مدیریت و همکاران شعبه مرکزی بوشهر برگزار گردید.

      در این مراسم زینلی ضمن تقدیر و تشکر از علی اکبرآبادی پور مسیول قبلی شعبه، رضا محقق نژاد را به عنوان رییس شعبه مرکزی بوشهر معرفی نمود و از همکاران خواست همچون گذشته نهایت همکاری را با ایشان داشته باشند.

     زینلی  گفت:  شعبه مرکزی  از درون و برون سازمان دارای  جایگاه ویژه ای است و نگاه خاصی  به آن می شود. اکثریت احاد مردم، دستگاه های دولتی و خصوصی به خاطر نزدیکی شعبه به مدیریت و حدود اختیارات بیشتر به این شعبه مراجعه می کنند که باید قدر این جایگاه را دانست.

    وی از لحاظ درون سازمانی نقش نیروی انسانی را اصلی و اساسی دانست و افزود: مسؤولین شعب نقش هماهنگ کننده را دارند . کارمندان شعبه مرکزی باید الگو برای سایر کارکنان باشند و با فاصله گرفتن  از حاشیه ها فقط به فکر پیشرفت باشند.

وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: یک از معیارهای انتصاب همکاران در پست های سازمانی تکریم ارباب رجوع هستند. آنان با ارایه بازخورد از نحوه تعامل و همکاری کارکنان، به نوعی با واسطه در انتصاب شما سهیم هستند. ما باید بدانیم حتی یک مشتری ناراضی هم زیاد است.

 زینلی خواستار تلاش مضاعف همکاران جهت ارتقای درجه شعبه شد و افزود: باید تلاش مضاعف نماییم و با یک برنامه ریزی هماهنگ و منسجم  بتوانیم درجه شعبه را ارتقای دهیم به نحوی که زمینه ایجاد مشاغل سازمانی جدید برای همکاران فراهم گردد.

    در ادامه رحیمی معاون مدیریت شعب استان نیز گفت: شعبه مرکزی گلچینی از نیروهای خوب و توانمند است که باید با یک هماهنگی و چینش صحیح نیروها یک تیم قوی و همراه بسازیم. وی در خصوص بخش های مختلف از جمله وصول مطالبات، تکریم ارباب رجوع، جذب منابع و... مطالبای را عنوان داشت.

 

آخرین بروزرسانی 1397/10/4