تازه های اخبار تازه های اخبار

موسوی سرپرست مدیریت شعب استان بوشهر: اولویت جذب منابع صفر درصدی می باشد

در روز سه شنبه مورخ 29/11/1392 جلسه ای جهت تجهیز منابع و اتخاذ تصمیماتی دراین رأستا با حضور موسوی سرپرست مدیریت شعب استان، رؤسای شعب شهربوشهر ودیگرهمکاران صاحب نظر در محل دفتر مدیر شعب استان برگزار گردید.

در ابتدا موسوی سرپرست شعب استان ضمن خوشامدگویی به همکاران، به بررسی عملکرد سال جاری پرداخت و اظهارداشت : با عنایت به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و رقابت شدید بین مؤسسات مالی امیدوارم بتوانیم با تلاش مضاعف همکاران به توفیقات خوبی در بخش جذب منابع و دیگر امور برسیم. وی افزود: با توجه به طرح های جدیدی از جمله طرح بهمن، طلوع وشرایط ویژه حساب ممـتاز که بانک اعلام نموده است می توانیم سپرده های خوبی را جذب نماییم . ایشان تاکید ویژه ای به جذب منابع صفر درصدی داشت و اظهار نمود: همکاران باید تلاش نمایند منابعی را جذب نمایند که برای بانک گران قیمت نباشد. وی ادامه داد: می بایست به هدفی که بانک تعیین کرده نائل شویم و در تمام زمینه ها بصورت متوازن ، توأمان ، آهسته و پیوسته حرکت کنیم وبا یک تفکر حرفه ای و خارج از احساسات بجای زبان توجیه براساس زبان آمار با هم صحبت نماییم.

سپس دهداری زاده معاون مدیریت شعب استان راهکارهایی را به همکاران پیشنهاد نمود واظهار داشت : همکاران باید آمارها را تجزیه وتحلیل کنند ونقاط ضعف و قوت را شناسایی نمایند ودر جهت رفع ضعف ها اقدام نموده ونقاط قوت را بیشتر تقویت نمایند.وی افزود:مسئولین شعب می بایست با شیوه هوشمندانه رویکردی جدید به مسائل داشته وموضوعات را به دیگر همکاران منتقل نمایند و خواستار مشارکت همه اعضاء در امور باشند. ایشان رعایت پوشش مناسب همکاران وتعامل با ارباب رجوع را ضروری دانست و خواستار عملکرد هرچه مناست تر در این زمینه شد.

در ادامه تک به تک همکاران حاضر در جلسه به بیان دیدگاههای خود و ارائه شیوه های مختلف در بخش جذب منابع پرداختند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23