تازه های اخبار تازه های اخبار

« مدیر شعب استان بوشهردر جلسه امر به معروف و نهی از منکر: اخلاق، محور تمام امور است»

نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر مدیریت شعب استان بوشهر با حضورمدیر شعب استان و کلیه اعضای برگزار شد. در این نشست که با هدف توسعه و اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در بین کارکنان برگزار شد، عقیل زینلی مدیر شعب استان تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر در بانک مقوله بسیار مهمی است و باید آن را در اولویت امور قرار دهیم زیرا تمامی کارها وابسته به این مهم می باشد.

نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر مدیریت شعب استان بوشهر با حضورمدیر شعب استان و کلیه اعضای برگزار شد.

     در این نشست که با هدف توسعه و اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در بین کارکنان برگزار شد، عقیل زینلی مدیر شعب استان تصریح کرد:  امر به معروف و نهی از منکر در بانک  مقوله بسیار مهمی است و باید آن را در اولویت امور قرار دهیم زیرا تمامی کارها وابسته به این مهم می باشد.

    وی افزود: با عنایت به اینکه بانک مسکن بانکی مردمی است و با احاد مردم سرو کار دارد باید این فرهنگ سازی و خدمت رسانی به درستی انجام پذیرد. ایشان امام حسین (ع) را آینه تمام نمای این امر خواند و گفت: امام حسین (ع) از همه چیز خود گذشت و همه چیز را فدا کرد تا درس عاشورایی به ما بیاموزد.

    زینلی اخلاق را محور تمام امور دانست و گفت: برای نهادینه نمودن امر به معروف و نهی از منکر می بایست ابتدا از خود شروع کنیم. بدون شک اخلاق تاثیر گذار بوده و باعث رفع  خیلی از سویتفاهم ها می گردد . اگر شخصی راه درستی نمی رود راه درست را به وی نشان دهیم و هیچ کس را ناامید نکنیم همانگونه که امام حسین (ع) با رفتار خود حُربن یزید ریاحی را شیفته و مجذوب اخلاق اسلامی نمود و موجب تحول مثبت اخلاقی در ایشان گردید.

    مدیر شعب استان بوشهر  یکی از مصادیق بارز این فریضه مهم را توجیه صحیح مشتریان برشمرد و افزود: اگر ما نتوانیم مشتریان را بدرستی راهنمایی کنیم  ممکن است از همه چیز و به همه کس بدبین شوند که این فقط در اثر اشتباه فردی یک نفر بوجود آمده است. پس باید با آموزش، رفتار و اخلاق خوب و با جلب رضایت کامل مشتریان و مردم امید به زندگی را در آن ها تقویت کنیم.

    در بخش دیگری، امام جماعت  بانک هم که یکی از اعضای این شورای است گفت: در قرآن مجید هم به این مهم زیاد سفارش شده است . وی افزود: کارکنان بانک با راهنمایی درست مردم، و گره گشایی امور آنان با زبان و قلم  بزرگترین امربه معروف و نهی از منکر را انجام می دهند.

    سپس دیگر اعضای شورا نیز هرکدام موارد و پیشنهاداتی را جهت بهبود فرآیند این فریضه مطرح نمودند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/11