تازه های اخبار تازه های اخبار

« مدير شعب استان بوشهردر جلسه امر به معروف و نهي از منكر: اخلاق، محور تمام امور است»

نشست شوراي امر به معروف و نهي از منكر مديريت شعب استان بوشهر با حضورمدير شعب استان و كليه اعضاء برگزار شد. در اين نشست كه با هدف توسعه و اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در بين كاركنان برگزار شد، عقيل زينلي مدير شعب استان تصريح كرد: امر به معروف و نهي از منكر در بانك مقوله بسيار مهمي است و بايد آن را در اولويت امور قرار دهيم زيرا تمامي كارها وابسته به اين مهم مي باشد.

نشست شوراي امر به معروف و نهي از منكر مديريت شعب استان بوشهر با حضورمدير شعب استان و كليه اعضاء برگزار شد.

     در اين نشست كه با هدف توسعه و اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در بين كاركنان برگزار شد، عقيل زينلي مدير شعب استان تصريح كرد:  امر به معروف و نهي از منكر در بانك  مقوله بسيار مهمي است و بايد آن را در اولويت امور قرار دهيم زيرا تمامي كارها وابسته به اين مهم مي باشد.

    وي افزود: با عنايت به اينكه بانك مسكن بانكي مردمي است و با احاد مردم سرو كار دارد بايد اين فرهنگ سازي و خدمت رساني به درستي انجام پذيرد. ايشان امام حسين (ع) را آينه تمام نماي اين امر خواند و گفت: امام حسين (ع) از همه چيز خود گذشت و همه چيز را فدا كرد تا درس عاشورايي به ما بياموزد.

    زينلي اخلاق را محور تمام امور دانست و گفت: براي نهادينه نمودن امر به معروف و نهي از منكر مي بايست ابتدا از خود شروع كنيم. بدون شك اخلاق تأثير گذار بوده و باعث رفع  خيلي از سوءتفاهم ها مي گردد . اگر شخصي راه درستي نمي رود راه درست را به وي نشان دهيم و هيچ كس را نااميد نكنيم همانگونه كه امام حسين (ع) با رفتار خود حُربن يزيد رياحي را شيفته و مجذوب اخلاق اسلامي نمود و موجب تحول مثبت اخلاقي در ايشان گرديد.

    مدير شعب استان بوشهر  يكي از مصاديق بارز اين فريضه مهم را توجيه صحيح مشتريان برشمرد و افزود: اگر ما نتوانيم مشتريان را بدرستي راهنمايي كنيم  ممكن است از همه چيز و به همه كس بدبين شوند كه اين فقط در اثر اشتباه فردي يك نفر بوجود آمده است. پس بايد با آموزش، رفتار و اخلاق خوب و با جلب رضايت كامل مشتريان و مردم اميد به زندگي را در آن ها تقويت كنيم.

    در بخش ديگري، امام جماعت  بانك هم كه يكي از اعضاء اين شوراء است گفت: در قرآن مجيد هم به اين مهم زياد سفارش شده است . وي افزود: كاركنان بانك با راهنمايي درست مردم، و گره گشايي امور آنان با زبان و قلم  بزرگترين امربه معروف و نهي از منكر را انجام مي دهند.

    سپس ديگر اعضاء شورا نيز هركدام موارد و پيشنهاداتي را جهت بهبود فرآيند اين فريضه مطرح نمودند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/11