تازه های اخبار تازه های اخبار

« گردهمایی مسؤولین شعب استان بوشهر »

گردهمایی مسؤولین شعب استان بوشهر در روز پنج شنبه مورخ 14/4/97 با حضور موسوی مدیر شعب استان، رحیمی معاون اجرایی مدیریت، روشن فکر معاون اعتباری اداره کل اعتبارات و تامین مالی، افراسیابی کارشناس طرح های اداره کل مزبور و رؤسای شعب تحت پوشش برگزار گردید.

        گردهمایی مسؤولین شعب استان بوشهر در روز پنج شنبه مورخ 14/4/97 با حضور موسوی مدیر شعب استان، رحیمی معاون اجرایی مدیریت، روشن فکر معاون اعتباری  اداره کل اعتبارات و تامین مالی، افراسیابی کارشناس طرح های اداره کل مزبور و  رؤسای شعب تحت پوشش برگزار گردید.

       در این گردهمایی موسوی مدیر شعب استان بوشهر با عرض خیرمقدم به همکاران، به ارایه آمار عملکرد مدیریت در شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد  پرداخت و عنوان داشت: در سال 96 عملکرد مطلوبی داشتیم که این موفقیت با تلاش و کوشش بی منت  همکاران میسر گردید.

      در بخش دیگر روشن فکر معاون اداره کل اعتبارات و تامین مالی اهداف سیاست های اعتباری سال 1397 را برشمرد و عنوان داشت: قصد داریم تسهیلات را به سازندگان حرفه ای بپردازیم، به همین منظور مشوق هایی از جمله افزایش سقف تسهیلات برای آنها در نظر گرفته شده است. وی بحران افزایش NPL را جدی دانست و گفت: NPL بانک پس از سال ها دو رقمی شده که این خود یک بحران است.

      ایشان مواردی از جمله بررسی صلاحیت فنی، اعتبار سنجی، تصمیم گیری صحیح در خصوص سودآوری پروژه ها و... را ازجمله موارد اساسی ارزیابی نمود و خواستاراعمال دقت ویژه توسط همکاران گردید.

    در ادامه دو نفر از مسؤولین شعب به نمایندگی از دیگر همکاران به بیان پرسش های پرداختند که به آن ها پاسخ لازم ارایه گردید.

آخرین بروزرسانی 1397/8/2