تازه های اخبار تازه های اخبار

« گردهمایی مسؤولین شعب استان بوشهر »

گردهمایی مسؤولین شعب استان بوشهر در روز پنج شنبه مورخ 14/4/97 با حضور موسوی مدیر شعب استان، رحيمي معاون اجرايي مدیریت، روشن فكر معاون اعتباري اداره كل اعتبارات و تأمين مالي، افراسيابي كارشناس طرح هاي اداره كل مزبور و رؤساي شعب تحت پوشش برگزار گردید.

        گردهمایی مسؤولین شعب استان بوشهر در روز پنج شنبه مورخ 14/4/97 با حضور موسوی مدیر شعب استان، رحيمي معاون اجرايي مدیریت، روشن فكر معاون اعتباري  اداره كل اعتبارات و تأمين مالي، افراسيابي كارشناس طرح هاي اداره كل مزبور و  رؤساي شعب تحت پوشش برگزار گردید.

       در این گردهمایی موسوی مدیر شعب استان بوشهر با عرض خیرمقدم به همکاران، به ارائه آمار عملکرد مديريت در شاخص هاي مختلف ارزيابي عملكرد  پرداخت و عنوان داشت: در سال 96 عملکرد مطلوبی داشتیم که این موفقیت با تلاش و کوشش بي منت  همکاران میسر گردید.

      در بخش ديگر روشن فكر معاون اداره كل اعتبارات و تأمين مالي اهداف سياست هاي اعتباري سال 1397 را برشمرد و عنوان داشت: قصد داريم تسهيلات را به سازندگان حرفه اي بپردازيم، به همين منظور مشوق هايي از جمله افزايش سقف تسهيلات براي آنها در نظر گرفته شده است. وي بحران افزايش NPL را جدي دانست و گفت: NPL بانك پس از سال ها دو رقمي شده كه اين خود يك بحران است.

      ايشان مواردي از جمله بررسي صلاحيت فني، اعتبار سنجي، تصميم گيري صحيح در خصوص سودآوري پروژه ها و... را ازجمله موارد اساسي ارزيابي نمود و خواستاراعمال دقت ويژه توسط همكاران گرديد.

    در ادامه دو نفر از مسؤولين شعب به نمايندگي از ديگر همكاران به بيان پرسش هاي پرداختند كه به آن ها پاسخ لازم ارائه گرديد.

آخرین بروزرسانی 1397/8/2