تازه های اخبار تازه های اخبار

«زینلی مدیر شعب استان بوشهر: نیروهای حراست و انتظامات نماد نظم و انضباط هستند»

نشست صمیمانه کادر انتظامات مدیریت با حضور زینلی مدیر شعب استان، میررحیمی مسؤول حراست، معاون فیزیکی حراست و 10 نفر از پرسنل انتظامات مدیریت در محل دفتر مدیر شعب استان برگزار گردید.

نشست صمیمانه کادر انتظامات مدیریت با حضور زینلی مدیر شعب استان، میررحیمی مسؤول حراست، معاون فیزیکی حراست و 10  نفر از پرسنل انتظامات مدیریت در محل دفتر  مدیر شعب استان  برگزار گردید.

 زینلی مدیر شعب استان ضمن عرض خرسندی بابت تشکیل جلسه صمیمانه با کادر انتظامات، بر نقش مهم و تاثیرگذار حراست و کادر انتظامات تاکید کرده و امنیت و آرامش سازمان را مرهون تلاش و دقت نظر آنان دانست. ایشان انتظامات را بخش حساس بانک دانسته و از آنان خواست خود را جدای از سازمان ندانسته و در قالب گروه کاری مشخص با وظایف تعیین شده به اهداف سازمان خدمت نمایند.

مدیر شعب استان بوشهر ضمن محکوم نمودن حادثه تروریستی اهواز بیان داشت: زمانی ما متوجه اهمیت و ارزش امنیت و نیروهای امنیتی می شویم که در غافلگیری از دشمن ضربه می خوریم. ایشان انتظامات در شعب را اولین نقطه خطر دانستند و در عین حال رفتار، منش و شخصیت کادر انتظامات را بیانگر جایگاه و شان سازمانی دانسته و آن را یکی از عوامل جذب یا دفع مشتریان مطرح  نمودند. ایشان حراست و انتظامات را نماد نظم و انضباط دانسته و الگوی همکاران معرفی نمود. زینلی کادر انتظامات را به مشارکت در مسایل جاری بانک مانند وصول مطالبات، تجهیز و جذب منابع و ... با ارتباطات صحیح با مشتریان  در جهت منافع بانک دعوت نمودند.

زینلی مدیریت خود را مدیریت مشارکتی و انسجامی معرفی کرد و افزود: در صورتیکه یک نفر بخواهد یک جسم سنگین را بلند کند تحت فشار قرارگرفته و قادر به انجام آن نخواهد بود ولی اگر کار به صورت تیمی انجام شود حل مسایل و مشکلات آسانتر خواهد شد. وی در خصوص دیدگاه موجود در مورد حراست نیز افزودند: حراست در بانک از آن وضعیت سابق و تمرکز بر منابع انسانی جدا شده و با به روزرسانی حوزه کاری خود تسلط مناسبی بر همه بخش های بانک و آسیبب شناسی برحوزه های  مطالبات ، اعتبارات، فناوری و ... کسب نموده اند.

سپس  میررحیمی مسؤول حراست مدیریت ضمن تشکر از مدیر استان بابت اختصاص وقت به دایره حراست و کادر انتظامات و تشکیل جلسه، گزارشی از عملکرد دو ساله دفتر حراست استان بوشهر، کادر انتظامات و مسایل حفاظتی و امنیتی شعب ارایه نمود. ایشان حراست را واحد همراه و همگام با مدیریت معرفی نموده و تلاش همه کارکنان حراست در این بخش را تضمین کننده موفقیت مدیریت دانستند.

در ادامه کادر انتظامات مدیریت ضمن  معرفی خود، از مشکلات و موضوعات مرتبط با حوزه شغلی خود سخن گفتند. همچنین آقای عباس سهامی بوشهری مسؤول شیفت حفاظت به نمایندگی از کادر انتظامات آمادگی کارکنان انتظامات را برای همراهی و همگامی با مدیریت اعلام و استفاده از تمام توان و ظرفیت پرسنل انتظامات جهت کمک به مدیریت را وعده داد. در انتهای جلسه نیز درجه آقایان عباس سهامی بوشهری و عیسی اختری فرد به عنوان مسؤولین شیفت حفاظت انتظامات مدیریت شعب استان بوشهر توسط مدیر استان به ایشان اعطای گردید.                                                                                                                                                   
آخرین بروزرسانی 1397/8/2