تازه های اخبار تازه های اخبار

« موسوی مدیر شعب استان بوشهر: توازن در اهداف جزء اصول اصلي بانك است»

« موسوی مدیر شعب استان بوشهر: توازن در اهداف جزء اصول اصلي بانك است»

گردهمایی مسؤولين، معاونين و پايوران شعب با مسؤولين و كارشناسان مديريت در روز جمعه مورخ 11/12/96 در محل سالن اجتماعات مديريت شعب استان بوشهر برگزار گردید.


« موسوی مدیر شعب استان بوشهر: توازن در اهداف جزء اصول اصلي بانك است»

         گردهمایی مسؤولين، معاونين و پايوران شعب با مسؤولين و كارشناسان مديريت در روز جمعه مورخ 11/12/96  در محل سالن  اجتماعات مديريت شعب استان بوشهر برگزار گردید.
         در این گردهمایی موسوی مدیر شعب استان ضمن عرض خیرمقدم به همکاران گفت: تلاش همكاران باعث گرديده در ارزيابي عملكرد پايان دي ماه صعود سيزده پله اي نسبت به ماه قبل داشته باشيم و اين دستاورد بزرگي  در بين مديريت هاي سراسر كشور بوده و باعث قرار گرفتن جايگاه مديريت فراتر از ميانگين كشور و منطقه اي گرديده كه اين خود جاي تقدير و تشكر را دارد.  وي افزود: عملكرد مديريت و شعب در جذب منابع مطلوب بوده  و كليه شعب مي توانند در زمان باقي مانده  در منطقه سبز قرار گيرند.

    ايشان توازن در اهـداف را جـزء اصـول اصـلي بانـك خـواند و يادآور گرديد بايد هدفمند و با برنامه ريزي حركت كرد و نبايد توجه يكجانبه به يك بخش ما را از رسيدن به اهداف ساير بخش ها غافل نمايد.

    موسوي خواستار اهتمام بيشتر همكاران به اهداف تعيين شده در بخش حساب صندوق پس انداز مسكن يكم گرديد و ترويج فرهنگ سرمايه گذاري را بين همكاران و مشتريان يادآور شد.

    در ادامه مدير شعب استان با تأكيد بر موضوعاتي همچون موارد حفاظتي، وصول مطالبات، ايجاد خودباوري در همكاران و ... خواستار تلاش همكاران جهت حفظ و نگهداشت منابع در شرايط رقابتي موجود در روزهاي پاياني سال گرديد.  

        در بخش دیگری از این مراسم مسؤولين دواير و كارشناسان  مديريت به بيان موضوعات تخصصي در ارتباط با حوزه هاي كاري خود پرداختند.

       در انتهاي جلسه از سعيده سليماني به عنوان يكي از يكصد رئيس شعبه برتر كشور و همچنين از همكاربازنشسته خدابخش عباسي كه در سال جاري به افتخار بازنشستگي نائل گرديده بود، تجليل به عمل آمد.

 

آخرین بروزرسانی 1397/2/31