تازه های اخبار تازه های اخبار

«شعبه مرکزی بوشهر میزبان دبیرستان دخترانه نمونه دولتی حدیث شد»

«شعبه مرکزی بوشهر میزبان دبیرستان دخترانه نمونه دولتی حدیث شد»

به منظورگسترش و ارتقای آگاهی وآشنایی دانش آموزان با درس اقتصاد و ارتباط آن با حوزه بانکداری، شعبه مرکزی بوشهر میزبان دانش آموزان پایه دهم رشته علوم انسانی دبیرستان دخترانه نمونه دولتی حدیث بوشهر بود.


«شعبه مرکزی بوشهر میزبان دبیرستان دخترانه نمونه دولتی حدیث شد»

            به منظورگسترش و ارتقای آگاهی  وآشنایی دانش آموزان با درس اقتصاد و ارتباط آن با حوزه  بانکداری، شعبه مرکزی بوشهر میزبان دانش آموزان  پایه دهم رشته علوم انسانی دبیرستان دخترانه نمونه دولتی حدیث بوشهر بود.

     دراین بازدید دانش آموزی، نیما باستانی یکی از کارکنان شعبه مرکزی بوشهر، مطالب مفصلی را در خصوص انواع خدمات بانکی و اوراق بهادار از جمله چک، سفته، برات و انواع سپرده ها، نرخ سود تسهیلات، مدیریت مالی، تورم و ...  را برای دانش آموزان تشریح نمود.

     گفتنی است از این دانش آموزان و معلم آنان توسط شعبه مزبور پذیرایی  به عمل آمده و در نهایت  ضمن گرفتن عکس های یادگاری، هدایایی نیز به رسم یادبود به آنان اهدای گردید.

 

 

آخرین بروزرسانی 1397/2/31