تازه های اخبار تازه های اخبار

«شعبه مركزي بوشهر میزبان دبيرستان دخترانه نمونه دولتي حديث شد»

«شعبه مركزي بوشهر میزبان دبيرستان دخترانه نمونه دولتي حديث شد»

به منظورگسترش و ارتقای آگاهی وآشنایی دانش آموزان با درس اقتصاد و ارتباط آن با حوزه بانكداري، شعبه مركزي بوشهر میزبان دانش آموزان پايه دهم رشته علوم انساني دبيرستان دخترانه نمونه دولتي حديث بوشهر بود.


«شعبه مركزي بوشهر میزبان دبيرستان دخترانه نمونه دولتي حديث شد»

            به منظورگسترش و ارتقای آگاهی  وآشنایی دانش آموزان با درس اقتصاد و ارتباط آن با حوزه  بانكداري، شعبه مركزي بوشهر میزبان دانش آموزان  پايه دهم رشته علوم انساني دبيرستان دخترانه نمونه دولتي حديث بوشهر بود.

     دراین بازدید دانش آموزي، نيما باستاني يكي از كاركنان شعبه مركزي بوشهر، مطالب مفصلي را در خصوص انواع خدمات بانكي و اوراق بهادار از جمله چك، سفته، برات و انواع سپرده ها، نرخ سود تسهيلات، مديريت مالي، تورم و ...  را برای دانش آموزان تشریح نمود.

     گفتني است از این دانش آموزان و معلم آنان توسط شعبه مزبور پذیرایی  به عمل آمده و در نهایت  ضمن گرفتن عکس های یادگاری، هدايايي نيز به رسم یادبود به آنان اهداء گردید.

 

 

آخرین بروزرسانی 1397/2/31