تازه های اخبار تازه های اخبار

«شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان خردسال شد»

«شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان خردسال شد»

به منظورگسترش و ارتقای آگاهی وآشنایی کودکان با بانک، شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان پیش دبستانی مهرگان بود.«به نام خدا» «شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان خردسال شد» به منظورگسترش و ارتقای آگاهی وآشنایی کودکان با بانک، شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان پیش دبستانی مهرگان بود. در ابتدای این بازدید کودکان خردسال که محیط بانک برای آنان جذاب بود به تمام قسمت های بانک سرکشی نمودند وسپس باستانی یک از کارکنان شعبه مرکزی بوشهر به صورت خیلی ساده بانک و خدمات آن را برای کودکان تشریح نمود. گفتنی است از این کودکان، مربیان و مسؤولان پیش دبستانی که به شعبه مرکزی بوشهر آماده بودند، پذیرایی به عمل آمد و در نهایت ضمن گرفتن عکس های یادگاری، هدایایی به رسم یادبود به آنان اهدای گردید.


«شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان خردسال شد»

 

            به منظورگسترش و ارتقای آگاهی  وآشنایی کودکان با بانک، شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان پیش دبستانی مهرگان بود.

     در ابتدای این بازدید کودکان خردسال که محیط بانک برای آنان جذاب بود به تمام قسمت های بانک سرکشی نمودند وسپس باستانی یک از کارکنان شعبه مرکزی بوشهر به صورت خیلی ساده بانک و خدمات آن  را برای کودکان تشریح نمود.

     گفتنی است از این کودکان، مربیان و مسؤولان پیش دبستانی که به شعبه مرکزی بوشهر آماده بودند، پذیرایی  به عمل آمد و در نهایت  ضمن گرفتن عکس های یادگاری، هدایایی به رسم یادبود به آنان اهدای گردید.

 

آخرین بروزرسانی 1397/2/31