تازه های اخبار تازه های اخبار

«شعبه مرکزی بوشهر میزبان كودكان خردسال شد»

«شعبه مرکزی بوشهر میزبان كودكان خردسال شد»

به منظورگسترش و ارتقای آگاهی وآشنایی کودکان با بانک، شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان پیش دبستانی مهرگان بود.«به نام خدا» «شعبه مرکزی بوشهر میزبان كودكان خردسال شد» به منظورگسترش و ارتقای آگاهی وآشنایی کودکان با بانک، شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان پیش دبستانی مهرگان بود. در ابتدای این بازدید کودکان خردسال که محیط بانک برای آنان جذاب بود به تمام قسمت های بانک سرکشی نمودند وسپس باستاني يك از كاركنان شعبه مرکزی بوشهر به صورت خیلی ساده بانک و خدمات آن را برای کودکان تشریح نمود. گفتني است از این کودکان، مربیان و مسؤولان پیش دبستاني كه به شعبه مرکزی بوشهر آماده بودند، پذیرایی به عمل آمد و در نهایت ضمن گرفتن عکس های یادگاری، هدايايي به رسم یادبود به آنان اهداء گردید.


«شعبه مرکزی بوشهر میزبان كودكان خردسال شد»

 

            به منظورگسترش و ارتقای آگاهی  وآشنایی کودکان با بانک، شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان پیش دبستانی مهرگان بود.

     در ابتدای این بازدید کودکان خردسال که محیط بانک برای آنان جذاب بود به تمام قسمت های بانک سرکشی نمودند وسپس باستاني يك از كاركنان شعبه مرکزی بوشهر به صورت خیلی ساده بانک و خدمات آن  را برای کودکان تشریح نمود.

     گفتني است از این کودکان، مربیان و مسؤولان پیش دبستاني كه به شعبه مرکزی بوشهر آماده بودند، پذیرایی  به عمل آمد و در نهایت  ضمن گرفتن عکس های یادگاری، هدايايي به رسم یادبود به آنان اهداء گردید.

 

آخرین بروزرسانی 1397/2/31