تازه های اخبار تازه های اخبار

« تقدير از پذيرنده برترپايانه فروشگاهي در مديريت بوشهر»

« تقدير از پذيرنده برترپايانه فروشگاهي در مديريت بوشهر»

از پذيرنده برتر دستگاه كارت خوان بانك مسكن مديريت شعب استان بوشهر قدرداني شد.

 

« تقدير از پذيرنده برترپايانه فروشگاهي در مديريت بوشهر»

     از پذيرنده برتر دستگاه كارت خوان بانك مسكن مديريت شعب استان بوشهر قدرداني شد.

     در اين ديدار  موسي رحيمي معاون اجرايي مديريت، با حضور در محل كار فريبا دنياديده  با تقديم هديه و لوح سپاس از وي قدرداني نمود.

آخرین بروزرسانی 1397/2/31