شعبه مرکزی بوشهر میزبان بیش از 100 نفر خردسالان شد

شعبه مرکزی بوشهر میزبان بیش از 100 نفر خردسالان شد

به منظورگسترش و ارتقای آگاهی وآشنایی کودکان با بانک ، شعبه مرکزی بوشهر میزبان کودکان پیش دبستانی مهرگان بود.

در ابتدای این بازدید کودکان خردسال که محیط بانک برای آنان جذاب بود به تمام قسمتهای بانک سرکشی نمودند وسپس مرتضی دهداری زاده رییس شعبه مرکزی بوشهر بصورت خیلی ساده بانک و خدمات آن  را برای کودکان تشریح نمود .

از این کودکان که دو گروه 50 نفری بهمراه مربیان و مسولان پیش دبستان به شعبه مرکزی بوشهر آماده بودنند پذیرایی مفصلی بعمل آمد و در نهایت ضمن گرفتن عکسهای یادگاری ، به رسم یادبود هدایایی به آنان اهدای گردید.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23