جلسه حراست¬هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و كارگاه آموزشي پدافند غيرعامل در مديريت استان بوشهر

جلسه حراست¬هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و كارگاه آموزشي پدافند غيرعامل در مديريت استان بوشهر

در راستاي همفكري و ارتقاء سطح كيفي عملكرد حراست¬هاي بانك¬ها و دستگاه¬هاي اجرايي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي، در تاريخ 15/11/1398 جلسه¬اي به ميزباني حراست بانك مسكن استان بوشهر در محل سالن كنفرانس ساختمان مديريت با حضور عقيل زينلي مدير شعب استان و مسؤولين حراست بانك¬هاي استان،‌ گمرك و ‌ادارات كل امور مالياتي و اقتصادي برگزار گرديد.

به نام خدا

جلسه حراست­هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و كارگاه آموزشي پدافند غيرعامل در مديريت استان بوشهر

در راستاي همفكري و ارتقاء سطح كيفي عملكرد حراست­هاي بانك­ها و دستگاه­هاي اجرايي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي، در تاريخ 15/11/1398 جلسه­اي به ميزباني حراست بانك مسكن استان بوشهر  در محل سالن كنفرانس ساختمان مديريت با حضور عقيل زينلي مدير شعب استان و مسؤولين حراست بانك­هاي استان،‌ گمرك و ‌ادارات كل امور مالياتي و اقتصادي برگزار گرديد.  

در ابتداي جلسه زينلي مدير شعب استان ضمن عرض خوش آمدگويي  ايام الله  دهه فجر انقلاب اسلامي و ياد و خاطره شهداي انقلاب و امام شهدا را گرامي داشتند. ايشان همفكري و همگرايي حراست­ها به منظور نيل به اهداف متعالي و مقدس نظام جمهوري اسلامي را ضروري دانسته و بيانات خود را در دوبخش ايراد نمود.

زينلي در بخش اول بر نقش بانك­ها در اقتصاد كشور تأكيد كرده و بانك محور بودن اقتصاد ايران را نكته درخور توجه عنوان نمود. ايشان نقش بانك­ها را در حمايت از بنگاه­هاي زودبازده و كوچك و توليد داخلي،  حمايت از اشتغال و مشاغل خانگي و اشتغال زايي روستايي جدي دانسته و در اين خصوص توجه ويژه حراست براي دستيابي به اهداف و جلوگيري از هرگونه انحراف و كج روي را لازم دانستند. وي افزود: اميدآفريني در جامعه با توجه به نقش مردم و حمايت دائمي از نظام و انقلاب، ‌تكريم ارباب رجوع و كمك به تسريع برنامه­ها و اولويت­هاي سازمان، رضايت بخشي به پرسنل به منظور القاي رضايت به مشتريان و عدالت و مبارزه با فساد را از ديگر وظايف و نقش­هاي حراست در همه دستگاه­هاي اجرايي به ويژه بانك­ها عنوان نمود.

مدير استان همچنين تراز حراست در بانك را برابر با كل سازمان دانسته و نگاه حراست­ها به عنوان نوعي نگاه خوش بينانه و واقع گرايانه با حذف غيراولويت­ها را ضروري برشمرد. ايشان موفقيت سازمان را در گرو سالم بودن سازمان به لحاظ اداري و كاري عنوان و بر كمك و مشاوره حراست­ها به مدير براي مبارزه و از بين بردن فساد تأكيد نمودند.

در بخش ديگر زينلي با برشمردن برخي از ويژگي­هاي صنعت مسكن و ساختمان در اقتصاد به تبيين نقش و سياست­هاي بانك در اين زمينه پرداخت  و گزارش جامعي از وضعيت فعلي بانك براي حضار ارائه نمود.    

تمركز بر ايفاي مسؤوليت اجتماعي بانك در بخش­هاي آموزشي، فرهنگي و ... و اقدامات صورت گرفته در اين بخش­ها بخش پاياني بيانات مدير استان در اين جلسه بود.

در ادامه  قادرياني مسؤول حراست اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان بوشهر به عنوان دبير جلسه ايام الله دهه نوراني فجر را تبريك گفته و از بيانات مدير استان و ميزباني شايسته و درخور بانك تشكر كردند. ايشان همگرايي نهادهاي پولي و مالي در كشور چه در حوزه مديران براي شكوفايي اقتصاد و چه در حوزه دستگاههاي نظارتي براي سالم­داري اداري را ضروري دانسته و بر تشكيل جلسات هماهنگي و البته پيگيري مصوبات تأكيد داشت.

در بخش بعد قاسمي معاون حراست مديريت شعب استان بوشهر ضمن تشكر از حضور فعال اعضاء كارگروه حراست­هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي بر نقش ويژه و تأثيرگذار حراست در تعالي، پويايي و نشاط سازماني تأكيد كرده و اين موضوع را در سايه تعامل و مشاركت با مدير سازمان قابل دستيابي دانست. ايشان همچنين بر آسيب شناسي فرايند اداري سازمان همراه با ارائه راهكارهاي متقن و علمي از سوي حراست­ها را فلسفه وجودي نهاد حراست در هر سازمان عنوان كرد و لازمه اين كار را اشراف كاركنان حراست بر جريان امور در درون سازمان دانست.   

در بخش پاياني نيز كارگاه آموزشي پدافندغيرعامل و اقتصاد مقاومتي با حضور مدرس برجسته مؤسسه حامي برگزار و اعضاء ضمن فراگيري آخرين مباحث روز در اين حوزه به تبيين سياست­ها و عملكرد خود در اين بخش پرداختند. 

آخرین بروزرسانی 1398/11/29