« برگزاری مجمع ارزیابی عملکرد شعب استان بوشهربا رویکرد بهره وری، تولید دوباره ثروت »

« برگزاری مجمع ارزیابی عملکرد شعب استان بوشهربا رویکرد بهره وری، تولید دوباره ثروت »

مجمع ارزیابی عملکرد شعب استان بوشهر طی 2 روز و به صورت منظم با حضور مسؤولین مدیریت شعب استان ، تعدادی از کارشناسان مدیریت و مسؤولین شعب در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید.

« به نام خدا»

« برگزاری مجمع ارزیابی عملکرد شعب استان بوشهربا رویکرد بهره وری، تولید دوباره ثروت »

     مجمع ارزیابی عملکرد شعب استان بوشهر طی 2 روز  و به صورت منظم با حضور مسؤولین مدیریت شعب استان ، تعدادی از کارشناسان مدیریت و مسؤولین شعب  در محل مدیریت  شعب استان  برگزار گردید.

      در این جلسات به بررسی و تجزیه و تحلیل آماری شاخص های ارزیابی عملکرد شعب در شش ماهه نخست سال پرداخته شد ونقاط  قوت و ضعف شعب  مورد بررسی قرار گرفت و رؤسای شعب برنامه های خود را برای ماه های باقی مانده تا پایان سال و به منظور پوشش نواقص و جبران کاستی ها ارایه نمودند .

      مهدی جمالوندی معاون مالی و فناوری اطلاعات مدیریت شعب استان بوشهر با بررسی دقیق و  آسیب شناسی عملکرد تک به تک شعب گفت: باید به صورت علمی روی شاخص ها کار شود و برای جزی به جزی شاخص ها برنامه داشته باشیم و از نقاط قوت استفاده کنیم و به صورت متوازن در راستای اهداف بانک  با برنامه و هماهنگ با سیاست های بانک و به صورت روزآمد پیش برویم.

      ایشان  افزود: می بایست به درستی از همکاران استفاده شود و با تقسیم کار صحیح  و مشارکت همگانی با برنامه ریزی و ایجاد انگیزه و حساسیت و با استفاده از ابزارهای تشویقی به جلو حرکت کنیم. وی خواستار مشارکت تمام همکاران شد و افزود: باید همگی با هم عهد و پیمان ببندیم و با هم تلاش کنیم و با صرفه جویی و کاهش هزینه ها بدنبال سودآوری باشیم و درآمدزایی نماییم.

      جمالوندی  تاکید فراوانی بر جذب منابع صفر درصدی و ارزان قیمت، وصول مطالبات، کاهش هزینه های عملیاتی، خدمات کارمزد محور، کنترل و نظارت، اعتبار سنجی دقیق، پولشویی، صدورانواع ضمانت نامه های بانکی، آموزش ضمن خدمت، بهای تمام شده پول و... داشتند. 

آخرین بروزرسانی 1398/8/20