سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهر طي 3 روز ، به صورت حضوري و با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي با حضور مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان و تعدادي از كارشناسان مديريت و مسؤولين شعب استان برگزار گرديد.

جمالوندي معاون مديريت شعب استان بوشهر: در ارزيابي عملكرد سال گذشته 81% شعب استان در منطقه سبز قرار گرفتند

در اين جلسات به بررسي و تجزيه و تحليل آماري شاخص هاي ارزيابي عملكرد شعب در سال 1399 پرداخته شد ونقاط قوت و ضعف شعب مورد بررسي قرار گرفت و نيز رؤساي شعب برنامه هاي خود را براي سال جاري به منظور پوشش نواقص و جبران كاستي ها ارائه نمودند .

« به نام خدا»

جمالوندي معاون مديريت شعب استان بوشهر: در ارزيابي عملكرد سال گذشته 81% شعب استان در منطقه سبز قرار گرفتند

     مجمع ارزيابي عملكرد شعب استان بوشهر طي 3 روز ، به صورت حضوري و با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي با حضور مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان و تعدادي از كارشناسان مديريت و مسؤولين شعب استان  برگزار گرديد.

      در اين جلسات به بررسي و تجزيه و تحليل آماري شاخص هاي ارزيابي عملكرد شعب در  سال 1399 پرداخته شد ونقاط  قوت و ضعف شعب  مورد بررسي قرار گرفت و نيز رؤساي شعب برنامه هاي خود را براي  سال جاري  به منظور پوشش نواقص و جبران كاستي ها ارائه نمودند .

      مهدي جمالوندي معاون مديريت شعب استان بوشهر ضمن تجزيه و تحليل  دقيق و  آسيب شناسي عملكرد تك به تك شعب گفت: بايد به صورت علمي روي شاخص ها كار شده،  براي جزء به جزء شاخص ها برنامه داشته،  از نقاط قوت خود استفاده كنيم و به صورت متوازن در راستاي اهداف بانك  با برنامه و هماهنگ با سياست هاي بانك و به صورت روزآمد پيش برويم.

وي يادآور گرديد با عنایت به حذف منابع صندوق هاي سرمايه گذاري از سبد منابع شعب و مديريت هاي شعب، خواستار تلاش بيشتر شعب در حوزه جذب منابع خرد و پايدار به ويژه منابع قرض الحسنه پس انداز و جاري به منظور كاهش و تعديل بهاي تمام شده بانك گرديد. ايشان با توجه به تأکیدات مدیران عالی بانک به مقوله ی سود آوری شعبه گفت: بايدحرکت در جهت این راهبرد و استراتژی کلان مورد اهتمام و توجه بیشتر شعب قرار گیرد.

معاون مديريت شعب استان بوشهر به منظور ارتقاء دانش همکاران شعب در حوزه های مختلف عملكردي، برگزاري جلسات توجيهي توسط مسؤولين شعب براي همكاران شعب  همراه با تبادل نظر بین همکاران را بسيار جدي خواند و آن را از اولويت ها دانست.

جمالوندي افزود: با عنایت به سیاست کلان بانک در حوزه های خدمات کارمزد محور،  صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و سایر خدمات کارمزد محور مي بايست مورد توجه و اهتمام بیشتر شعب قرار گیرد. همچنين ايشان لزوم جدیت و تسریع در پیگیری و وصول مطالبات بانک به عنوان منابع فریز شده به ویژه مطالبات مشکوک الوصول را مورد تاًکید قرار داد.     

خاطر نشان مي گردد طي سال 1399 با تلاش ها و برنامه ريزي هاي صورت پذيرفته توسط بخش صف و ستاد، مجموعاً تعداد 17 شعبه از 21 شعبه تحت پوشش مديريت شعب استان بوشهر معادل 81% از شعب تابعه در مجمع ارزيابي عملكرد موفق به كسب نمرات بالاتر از ميانگين نمرات شعب كل كشور و قرار گرفتن در جايگاه سبز عملكردي گرديدند.

آخرین بروزرسانی 1400/2/29

مقاله ها مقاله ها

مقاله ها

اسناد
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
نام اندازه دانلودها اعمال
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.