سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

واكسيناسيون كاركنان بانك ها در استان بوشهر آغاز شد.

مرتضي دهداري زاده مدير شعب استان بوشهر در آيين واكسيناسيون كاركنان شبكه بانكي گفت: واكسيناسيون 2 هزار و 730 نفر از كاركنان شبكه بانكي در استان بوشهر آغاز گرديد.

به نام خدا

واكسيناسيون كاركنان بانك ها در استان بوشهر آغاز شد.

مرتضي دهداري زاده مدير شعب استان بوشهر در آيين واكسيناسيون كاركنان شبكه بانكي گفت: واكسيناسيون 2 هزار و 730 نفر از كاركنان شبكه بانكي در استان بوشهر آغاز گرديد.

دهداري زاده افزود: يك هزار و 175 نفر از كاركنان شبكه بانكي اين استان نيز افراد بالاي 45 سال هستند كه پيش از اين همزمان با ساير هم استاني ها در مراكز عمومي تزريق واكسن كرونا را دريافت كردند.

وي بيان داشت: بر اساس جدول زمانبندي دانشگاه علوم پزشكي كاركنان 29 بانك دولتي، نيمه دولتي ، خصوصي و موسسه هاي مالي و اعتباري استان  طي روزهاي چهاردهم و پانزدهم مردادماه واكسن كرونا دريافت نمودند.

مدير شعب استان بوشهر يادآور شد: با توجه به ميزان سرايت بالاي كرونا در بين كاركنان شبكه بانكي استان بوشهر، از هم استاني ها انتظار است تا آنجا كه مي توانند با استفاده از ظرفيت نرم افزار و سامانه هاي اينترنتي كارهاي بانكي خود را انجام و از مراجعه حضوري به بانك ها خودداري كنند تا ميزان شيوع كرونا در بين كاركنان به حداقل برسد.

وي خاطرنشان نمود: با تدابير پيش بيني شده تصميم هاي ستاد استاني مقابله با كرونا به صورت منظم در استان بوشهر اجرايي شده است تا با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و شيوه نامه هاي بهداشتي ميزان ابتلاي كاركنان شبكه بانكي به كمترين ميزان برسد.

گفتني است كاركنان بانك مسكن استقبال خوبي از طرح واكسيناسيون بعمل آوردند .

آخرین بروزرسانی 1400/5/20

مقاله ها مقاله ها

مقاله ها

اسناد
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
نام اندازه دانلودها اعمال
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.