سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

زينلي مدير شعب استان بوشهر: در راستاي برنامه تدوين شده عمل خواهيم نمود.

به منظور بررسی روند كاري پيگيري وصول مطالبات جلسه اي با حضور مدیر، معاونین مدیریت ، روسای شعب مرکزی بوشهر ، امام خميني بوشهر، ميدان حر بوشهر، مطهری بوشهر ، شهید عاشوری بوشهر و عاليشهر بوشهرو تعدادي از روساي دواير برگزار گردید.

   

به نام خدا

زينلي مدير شعب استان بوشهر: در راستاي برنامه تدوين شده عمل خواهيم نمود.

  به منظور بررسی روند كاري پيگيري وصول مطالبات جلسه اي با حضور مدیر، معاونین مدیریت ، روسای  شعب مرکزی بوشهر ، امام خميني بوشهر، ميدان حر بوشهر، مطهری بوشهر ،  شهید عاشوری بوشهر و عاليشهر بوشهرو تعدادي از روساي دواير برگزار گردید.

          در اين جلسه كه بمنظور بررسي پرونده هاي مشاركت مدني، مبادله اي ، اجرايي و تمليكي در سال جاري برگزار گرديد،  عقيل زينلي مدیر  شعب استان با تشکر  وقدر داني  از همکاران از عملکرد پیگیری وصول مطالبات در سال گذشته اظهار داشت: پيگيري وصو ل مطالبات هيچگاه نبايد متوقف شود و نبايد زمان از دست برود. پرونده هاي حقوقي بايستي با ارائه راه كار توسط دايره حقوقي در كنار مسائل قضايي پرونده ها براي وصول مطالبات اقدام گردد و با دعوت از مشتريان و با تعامل با آنان مسائل حل گردد.

   وي افزود: با برنامه ريزي در ابتداي سال و تلاش و پشتكار و در راستاي برنامه تدوين شده عمل نمودن خواهيم توانست  نسبت به كنترل و كاهش مطالبات دست يابيم. ايشان ادامه داد پيگيري برنامه ها و جلسات كميسون ها است كه ما را در روند امور توانمند مي سازد و اين محقق نمي گردد مگر با عزم راسخ و پشتكار و همراهي با شعب زير مجموعه و ايجاد رابطه صميمي با همكاران.

   گفتني است در اين جلسه روساي شعب ضمن ارائه ديدگاه هاي خود، مواردي را جهت بهبود روند كاري ارائه نمودند.

آخرین بروزرسانی 1399/2/20

مقاله ها مقاله ها

مقاله ها

اسناد
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
نام اندازه دانلودها اعمال
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.