تازه های اخبار تازه های اخبار

معاون مدير شعب اردبيل: همكاري دايره وصول مطالبات مديريت وشعب با موسسه حقوقي عدالت گستران محجوب باعث هم افزايي مي شود.

معاون مدير شعب اردبيل: همكاري دايره وصول مطالبات مديريت معاون مدير شعب استان اردبيل در جلسه ماهانه مطالبات روستايي با موسسه حقوقي و داوري عدالت گستران محجوب كه همه ماهه برگزار مي شود گفت: بخش وصول مطالبات از بخش هاي بسيار پركار و مهم بانك محسوب مي شود و نياز به پيگيري و برنامه ريزي مستمر و مداوم دارد و همكاري با موسسه موجب هم افزايي و پيشرفت امور شده و تاثير مثبت آن نيز در عملكرد موسسه و نيز كاهش مطالبات روستايي قابل مشاهده مي باشد.

معاون مدير شعب استان اردبيل در جلسه ماهانه  مطالبات روستايي با موسسه حقوقي و داوري عدالت گستران محجوب كه همه ماهه برگزار مي شود گفت:  بخش وصول مطالبات از بخش هاي بسيار پركار و مهم بانك محسوب مي شود و نياز به پيگيري و برنامه ريزي مستمر و مداوم دارد و همكاري  با موسسه  موجب هم افزايي و پيشرفت امور شده و تاثير مثبت آن  نيز در عملكرد موسسه و نيز كاهش مطالبات  روستايي قابل  مشاهده مي باشد.

 اكبر صفاري ازعملكردهمكار بازنشسته داود رسولي نيا، كه بصورت شركتي در دايره وصول مطالبات  مديريت اردبيل مشغول بكار مي باشد بعنوان پيشكسوت وصول مطالبات  تشكر نمود و گفت  بايد ازهمكاران ساعي و پيشكسوت كار ياد بگيريم و نهايت استفاده را ببريم  چرا كه آنها الگوي ما هستند وبايد از تجربيايت چندين ساله ايشان در كارها نهايت استفاده راببريم.

وي در ادامه گفت وصول مطالبات يك امر مستمر بوده و اگر در يك  برهه از زمان رها شود سلسله به هم مي خورد و پروسه با شكست مواجه مي شود و بايد برلزوم رصد مستمر و هوشمندانه مطالبات توسط دست اندركاران وصول مطالبات  توجه نماييم و با استفاده از فرصت بوجود آمده و استفاده از طرحهاي بانك  و با پشتيباني همديگر و با تلاش مضاعف و هماهنگي بين صف و ستاد و موسسه بتوانيم نظر مديران ارشد را تامين كنيم.

معاون مدير شعب اردبيل در ادامه، با تشكر از همكاري صميمانه شركت حقوقي عدالت گستران محجوب با مديريت شعب اردبيل گفت: انشاالله تا پايان سال با برنامه ريزي و همفكري  بتوانيم نسبت به تحقق اهداف دست يابيم .

 بهنام جمالي مديرعامل موسسه حقوقي و داوري عدالت گستران محجوب از حسن توجه و همكاري مسئولين مديريت شعب اردبيل تشكر و قدرداني نموده و ضمن ارائه آمار و ارقام مربوط به فعاليت هاي اخير شركت گفت: بانك مسكن استان اردبيل از جمله استانهاي موفق در حوزه وصول مطالبات روستايي به حساب مي آيد واين هم به دليل صرف وقت  و زحمات زياد همكاران ما و تعامل خوب  سه جانبه  بين موسسه ، روساي  محترم شعب و دايره وصول مطالبات بانك مسكن مديريت اردبيل است.

وي در ادامه گفت اغلب همكاران ما با كمك و ياري روساي محترم شعب و همكاري دايره وصول مطالبات نسبت به  صدور اجراييه براي حدود 400 نفر از گيرندگان تسهيلات روستايي  كه تمكن مالي داشته و از پرداخت اقساط بانك مسكن خودداري مي نمودند  اقدام نمودند وبه حيطه وصول درآوردند و اضافه مي نمايم بايد تلاشمان را براي وصول مطالبات مضاعف كنيم و به  اهداف تعيين شده بسنده نكنيم و بايد به اعتماد مثبت بانك  در انتخاب اين موسسه به عنوان  شركت طرف قرارداد وصول مطالبات پاسخ  مثبت دهيم.

 در پايان جلسه از آقايان افخمي ،ابيش زاده ،هوشيار،تقوي ايماني، نگهبان از كاركنان موسسه حقوقي و داوري عدالت گستران محجوب بابت عملكرد خوبشان در وصول مطالبات تقديرو تجليل بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/12/28