تازه های اخبار تازه های اخبار

در مراسمي كه با حضور مدير، معاون مدير و روساي شعب و دوايرمديريت برگزار شد از مدرسان برتر اردبيل تجليل شد.

تجليل از مدرسان برتر اردبيلي

در مراسمي كه با حضور مدير، معاون مدير و روساي شعب و دوايرمديريت برگزار شد از مدرسان برتر اردبيل تجليل شد.

 در مراسمي كه با حضور مدير، معاون مدير و روساي شعب و دوايرمديريت برگزار شد از مدرسان برتر اردبيل تجليل شد.

ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب اردبيل طي سخناني  با تاكيد براهميت آموزش در غني سازي منابع انساني با تشكر از تلاش مدرسان در راستاي توانمند سازي همكاران از ايشان خواست تا با برطرف نمودن نيازهاي علمي در راستاي انتقال تجربيات خود به همكاران بيش از پيش تلاش نمايند.

 در پايان اين مراسم به منظور قدرداني از تلاش مدرسان برتر، لوح تقدير با امضاي عضو هيات  مديره جناب آقاي آقا ملايي و هدايايي از طرف مدير شعب استان به مدرسان دوره هاي برگزاري، آقايان اكبر صفاري، فرهاد پور ابراهيم ، شهرام سكاكي ، احمد علي انام زاداه، عبداله پارسي و سعيد جاويد  اعطا گرديد.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31