تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب اردبيل در مراسم تجليل از خبرنگاران مديريت بانك مسكن در اردبيل حدود 30 در صد تسهيلات استاني را پرداخت نموده است و اين افتخار بزرگي است.

مراسم روز خبرنگار با دعوت از خبرنگاران فعال در حوزه كاري بانك در مديريت اردبيل برگزار شد.

در اين مراسم ابتدا آقاي ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب استان اردبيل ضمن تبريك روز خبرنگار و گراميداشت ياد شهيد صارمي ، اصحاب راسانه را سفيران حقيقت ناميد وبا اشاره به آمار و ارقام در خصوص پرداخت تسهيلات دراستان گفت همچنان كه در سفر مديرعامل بانك جناب آقاي رحيمي اناركي به استان از طرف ايشان مطرح گرديد بانك مسكن استان حدود يك سوم تسهيلات را دراستان پرداخت نموده است كه اين افتخار بسيار بزرگي براي همكاران ما در استان محسوب ميشود

 در اين مراسم ابتدا آقاي ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب استان اردبيل ضمن تبريك روز خبرنگار  و گراميداشت ياد شهيد صارمي ، اصحاب راسانه را سفيران حقيقت ناميد وبا اشاره به آمار و ارقام در خصوص پرداخت تسهيلات دراستان گفت همچنان كه در سفر مديرعامل بانك جناب آقاي رحيمي اناركي به استان از طرف ايشان مطرح گرديد بانك مسكن استان حدود يك سوم تسهيلات را دراستان پرداخت نموده است كه اين افتخار بسيار بزرگي براي همكاران ما در استان محسوب ميشود. وبراستي كه در اين فقره  ، همكاران  بسيجي وار تلاش نمودند  چندين سال است كه در بين 12 مديريت هم درجه بانك رتبه اول را دارا هستيم وبا عنايت به اينكه عمده تسهيلات ما در امر توليد مسكن  بوده كه اين هم به نوعي  باعث رونق ساخت و ساز وبه تبع آن اشتغالزايي ميشود.  ضمن اينكه در پرداخت تسهيلات بافت فرسوده نيز آقاي كوهي فرد ضمن ارائه آمارب هيج مشگلي وجود نداريد و  در بانك مسكن بدون محدوديت با معرفي از طرف سازمان مسكن و شهرسازي تسهيلات را پرداخت مينماييم.

مدير شعب اردبيل در ادامه گفت: اما مهم ترين خبري كه  روي آن تاكيد مينماييم همان  تبصره 35 يعني  بخشو.دگي سود و جرائم بانكي است با اين توضيح كه افرادي كه تاپان سال95  داراي بدهي معوق به بانك بوده اند  و قرارداد اوليه شان زير يك ميليارد ريال بوده و  و تا مبلغ500ميليون ريال بدهي داشته باشند مي توا نند با واريز اصل تسهيلات از بخشودگي سود و جرائم بانكي استفاده نمايند لذا از همشهريان و هم استانيهاي عزيز  دعوت مي نماييم تاازاين فرصت بوجد آمده  نهايت استفاده را ببرند و با وايز يكجاي مطالباتي كه تا پايان سال95 معوق بوده اند ازمزاياي بينظير اين طرح بهره مند شوند.

كوهي فرد درپاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مهلت زماني بخشودگي گفت: هيچ زماني مشخص نشده و تاپر شدن سقف طرح كه بالغ بر6800 ميليون ريال براي بانك مسكن مي باشد هم استانيهاي عزيز ميتوانند در اسرع وقت با واريز اصل بدهي از بخشش سود و جرائم بانكي معاف شوند. تا بيشترين استفاده عايد استان اردبيل باشد.ضمن اين كه اين بخشودگي شامل كليه تسهيلات اعم از مسكن مهر و غير مسكن مهر ميباشد و از آنجايي كه قسمت عمده مطالبات ما دربخش روستايي است و با در نظر گرفتن فصل برداشت محصولات كشاورزي از روستاييان عزيز نيز دعوت مينماييم تا باتوجه به اينكه اين فرصت تكرار نشدني ميباشد در اسرع وقت با واريز اصل بدهي معوق  خود از بخشودگي سود و جرائم بهره مند شوند..

 مدير شعب اردبيل در  جواب سوال خبرنگاران كه در خصوص سقف تسهيلات اعطايي سوال كرده بود گفت:  افرادي  كه به عنوان مسكن اولي شناخته ميشوند با افتتاح حساب صندوق مسكن يكم در اردبيل بصورت زوجين تا1200 ميليون ريال و بصورت انفرادي تا600 ميليون ريال و در شهرستانها بصورت زوجين تا800 ميليون ريال و بصورت انفرادي تا400 ميليون ريال با نرخ 8 در صد و در بافتهاي فرسوده 6 درصد ميتوانند از تسهيلات خريد و يا احداث مسكن استفاده نمايند.

در ادامه اكبر صفاري  معاون مدير شعب استان نيز ضمن تبريك روز خبرنگار به ميهانان دعوت شده گفت تمامي كارهاي اين مديريت اتفاق نمي افتاد مگر اينكه همكاران يكدل و با جان و دل كار كرده اند  و اين در حالي است كه از صفر تا صد مسكن مهر و بافت فرسوده توسط بانك مسكن انجام گرفت و به همين خاطر توانستيم بيشترين تسهيلات را در استان پرداخت نماييم و باعث آباداني و رونق اقتصادي استان شويم.

  در انتهاي جلسه ازخبرنگارن دعوت شده و با اهداء‌لوح تقدير و هدايايي تجليل  به عمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31