تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه ماهانه دایره حراست مدیریت اردبیل باهمکاران انتظامات برگزار شد.

معاون مدیر شعب اردبیل :حراست بازوی توانمند سازمان محسوب میشود.

در جلسه ماهانه حراست مدیریت اردبیل که با همکاران انتظامات برگزار میشود ابتدا آقای اکبر صفاری معاون مدیر ضمن تشکر اززحمات همکاران حراستی ، حراست را بازوی توانمند و هوشمند بانک در حوزه منابع انسانی و حتی بهره وری بانک در سایر بخش ها دانسته و برنقش مهم همکاران انتظامات درتامین نظم و امنیت بانک تاکید و اظهار نمود که نحوه برخورد، زبان بدن و احترامات نگهبان مستقر دردرب ورودی بانک سیگنالهای مثبت یا منفی را به مشتریان ورودی به ساختمان انتقال می دهد.

 در جلسه ماهانه حراست مدیریت اردبیل که با همکاران انتظامات برگزار میشود ابتدا آقای اکبر صفاری معاون مدیر ضمن تشکر اززحمات  همکاران حراستی ، حراست را بازوی توانمند و هوشمند بانک  در حوزه منابع انسانی و حتی بهره وری بانک در سایر بخش ها دانسته و برنقش مهم همکاران انتظامات درتامین نظم و امنیت بانک تاکید و اظهار نمود که نحوه برخورد، زبان بدن و احترامات نگهبان مستقر دردرب ورودی بانک  سیگنالهای مثبت یا منفی را به مشتریان ورودی به ساختمان انتقال می دهد.

 ایشان در ادامه بر داشتن برنامه مدون ورزشی کلیه همکاران جهت ایجاد نشاط و شادابی روحی و جسمی تاکید نموده وسرمایه گذاری در امر ورزش را کمک به کاهش هزینه های درمانی بانک بیان و بعد از شنیدن پیشنهادات و انتقادات همکاران ، آمادگی مدیریت اردبیل را جهت رفع هرگونه کمبود ها و نیاز های همکارن اعلام نمود.

 در ادامه جلسه از برندگان مسابقات ورزشی جام رمضان در رشته های تنیس روی میز و مچ اندای با اهدای کارت هدیه تقدیر بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31