تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب اردبيل:با همكاري ادارات مرتبط برآنيم تا پايان سال پرونده مسكن مهر در اردببل بسته شود.

برگزاري جلسه چهار جانبه مسكن مهردر مديريت اردبيل

با حضور نمايندگان ادارات راه و شهرسازي ، بنياد مسكن، تعاون و با دعوت از معاونت مشاركتهاي مردمي اداره كل بهزيستي استان اردبيل و به ميزباني مديريت بانك مسكن استان اردبيل ، جلسه چهار جانبه مسكن مهربرگزار شد.

 با حضور نمايندگان ادارات راه و شهرسازي ، بنياد مسكن، تعاون و با دعوت از معاونت مشاركتهاي مردمي اداره كل بهزيستي استان اردبيل و به ميزباني مديريت بانك مسكن استان اردبيل ، جلسه چهار جانبه مسكن مهربرگزار شد.

 در اين جلسه ابتدا ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب اردبيل ضمن ارائه آمار و ارقام مربوط به تسهيلات اعطايي  در بخشهاي  مختلف  از آخرين اقدامات بانك در خصوص اقساط بندي واحد هاي باقيمانده مسكن مهر در پرو ژه هاي مختلف سخن به ميان آورد و گفت با همكاري ادارات مرتبط برآنيم تا پايان سال پرونده مسكن مهر در اردببل بسته شود.

در ادامه جلسه مسائل  و مشكلات مربوط به متقاضيان واحد هاي مسكن مهر جهت اقساط بندي منجمله معرفي شدگان سازمان بهزيستي ازجمله مهجورين سخن به ميان آمد و حاضرين در جلسه در خصوص تسهيل در شرايط اقساط بندي و پرداخت تسهيلات و نيز مشكلات نامبردگان به گفتگو پرداختند.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31