تازه های اخبار تازه های اخبار

مراسم توديع رييس شعبه مركزي در اردبيل برگزارشد.

در اين مراسم كه باحضور مدير، معاون مدير، حراست و جمعي از همكاران مديريت اردبيل و روساي اسبق شعبه مركزي حضور داشتند آقاي ابوالفضل كوهي فرد از 4سال تلاش و كوشش آقاي احمدعلي انام زاده در كسوت رييس شعبه مركزي قدرداني نمود

 در اين مراسم كه باحضور مدير، معاون مدير، حراست و جمعي از همكاران مديريت اردبيل و روساي اسبق شعبه مركزي حضور داشتند  آقاي ابوالفضل كوهي فرد از 4سال تلاش و كوشش آقاي احمدعلي انام زاده در كسوت رييس شعبه مركزي قدرداني نمود  و از اهميت و جايگاه اين پست كليدي سخن به ميان آورد . وي گفت پست رياست شعبه مركزي تا آنجا مهم و در خورتوجه است كه رييس شعبه مركزي در تمامي كميسيونها و تصميم گيريها ي مديريت حضور دارد.

آقاي اكبر صفاري معاون مدير شعب اردبيل نيز ضمن اشاره به آرمار و ارقام و فعاليتهاي مربوط به دوره تصدي آقاي انام زاده در شعبه مركزي از تلاش ايشان تشكرو قدرداني نمود.

آقاي احمد علي انام زاده  رييس اسبق شعبه مركزي ضمن اشاره به اهم فعاليتهاي انجام گرفته وابراز خوشحالي  بابت  اينكه  درشعبه مركزي با همكاران ارزشمند وخوبي كار كرده است، از حسن توجه مسئولين در برگزراي مراسم توديع قدرداني نمود.

گفتني است در حاشيه اين مراسم از روساي اسبق شعبه مركزي آقايان، صفرآرين، بهروز قامتي، ابوالفضل كوهي فرد، نصراله وثوقي و بابك بلند قامت با اهداء هدايايي تجليل گرديد

آخرین بروزرسانی 1398/6/31