تازه های اخبار تازه های اخبار

مدير شعب اردبيل : آماده هرگونه ارائه خدمات به صنوف مرتبط با مسكن هستيم.

درجهت بازاريابي و تعامل بيشتر با صنوف مرتبط با بخش مسكن جلسات هم انديشي در دو ديدار جداگانه با دعوت ازروساي اتحاديه مشاورين املاك و مصالح فروشان در اردبيل برگزار شد.

 در اين جلسه ابتدا ابوالفضل كوهي فرد مديرشعب استان گزارشي از عملكرد مديريت ارائه و انواع تسهيلات و سپرده ها را نيز توضيح داده و اشاره نمودند كه بانك مسكن سعي كرده از فرصتهاي پيش آمده استفاده بهينه نمايد كه نمونه آن طرح مهر مي باشد كه در اين استان جهت احداث 62000 واحد مسكوني تسهيلات پرداخت شده و اين امر باعث رونق بخش مسكن و ساختمان و اشتغالزايي در استان گرديده است ، همچنين مديريت استان اردبيل در مقايسه با ساير مديريتهاي هم درجه ضمن كسب رتبه اول در سالهاي 95و96و97 تسهيلات بيشتري پرداخت نموده است .

كوهي فرد در ادامه  هدف از دعوت از روساي اتحاديه هارا  اعلام آمادگي براي ارائه خدمات و مراوده دوطرفه عنوان نمود و گفت لازمه اين امر حمايت فعالان بخش مسكن و ساختمان است و چنانچه منابع اصناف مرتبط با مسكن در اين بانك متمركز شود قدرت ارائه خدمات بيشترخواهد بود و هدف بانك نيز اين ميباشد كه خدمات بانك مسكن براي فعالان بخش مسكن باشد كه هر چقدر منابع فعالان بخش مسكن در بانك مسكن متمركز شود قدرت پرداخت تسهيلات بانك نيز در بخش مسكن افزايش خواهد يافت .و باعث ساخت و ساز بيشتر و رونق صنف مصالح فروشان  و به دنبال آن مشاورين املاك خواهد شد.

درادامه اين جلسه مدير شعب ادبيل از روساي اتحاديه هاي مشاورين املاك و مصالح ساخنماني درخواست نمودند تا با اعضا اتحاديه مذاكره و موارد مطروحه را به آنها انتقال نمايند . همچنين مدير شعب اعلام آمادگي براي آموزش مشاورين املاك و نصب دستگاه كارتخوان را نمودند .

گفتني است آقاي حضرتي رئيس اتحاديه  مشاورين املاك ضمن قدرداني و استقبال از دعوت به عمل آمده گفت كه مسكن يك كالاي مصرفي و سرمايه اي مي باشد و نوسانات اخير بازار مسكن باعث شده تا مردم به سمت مسكن گرايش پيدا كنند . لذابهتر است همكاري اتحاديه و بانك بر اساس تفاهم نامه باشد و اهم درخواست اعضا اتحاديه ارج نهادن به همكاران صنف و ارائه خدمات مطلوب مي باشد كه اين امر باعث تبليغ ميداني توسط مشاورين املاك براي بانك خواهد بود

آقاي محمودي رئيس اتحاديه مصالح فروشان  نيز ضمن قدرداني و استقبال از دعوت به عمل آمده گفت با توجه به وضع اقتصادي جامعه و تلاطم بازار و نوسانات اخير بازار مسكن يك نوع بي نظمي در صنوف ايجاد شده است كه عليرغم اينگونه مسايل ضمن مذاكره با اعضا  سعي خواهد شد منابع همكاران فعال در اين صنف به سمت بانك مسكن كشانده شود .و از طرفي با توجه به اينكه اتحاديه مصالح فروشان به دلبل نوع كاري با اكثر اتحاديه ها در ارتباط ميباشد نسبت به تشويق آنها نيز به سمت بانك مسكن اقدام خواهد شد . 

آخرین بروزرسانی 1398/6/31