تازه های اخبار تازه های اخبار

صابر اسدي رييس شعبه مركزي اردبيل شد.

در مراسمي كه باحضور مدير، معاون مدير، حراست و جمعي از همكاران مديريت اردبيل و شعبه مركزي حضور داشتند آقاي صابر اسدي به سمت رييس شعبه مركزي اردبيل منصوب شد.

در مراسمي كه باحضور مدير، معاون مدير، حراست و جمعي از همكاران مديريت اردبيل و  شعبه مركزي حضور داشتند آقاي صابر اسدي به سمت رييس  شعبه مركزي اردبيل منصوب شد.

ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب اردبيل در اين معارفه  ضمن تشكر از  تلاش و كوشش  روساي شعب قبلي  از اهميت و جايگاه پست رياست شعبه مركزي سخن به ميان آورد  و براي آقاي اسدي در اين پست ارزوي موفقيت نمود و از كاركنان خواست تا با همكاري با رييس جديد شعبه در رسيدن به اهداف بانك تلاش نمايند..

آقاي صابر اسدي رييس جديد شعبه مركزي نيز از اعتماد مسئولان رده بالاي بانك و نيزهمكاران استاني تشكر نمود و گفت تمام تلاش خود را درراستاي نيل به اهداف سازمان به كار خواهم بست.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31