تازه های اخبار تازه های اخبار

تشريح مزاياي حساب جوانان در بين 760 نفر از اولياء دانش آموزان در اردبيل

باتلاش وهماهنگي كارشناس روابط عمومي مديريت اردبيل و باحضوركارشناسان بازاريابي و روابط عمومي استان(همكاران دايره ارتباطات و بازاريابي) مزاياي حساب صندوق مسكن جوانان براي اولياء دانش آموزان مدرسه جهان تربيت اردبيل تشريح گرديد

باتلاش وهماهنگي كارشناس روابط عمومي مديريت اردبيل و باحضوركارشناسان بازاريابي و روابط عمومي استان(همكاران دايره ارتباطات و بازاريابي) مزاياي حساب صندوق مسكن جوانان براي اولياء دانش آموزان  مدرسه جهان تربيت اردبيل تشريح گرديد.

 در اين نشست ها كه در20  جلسه  در بين انجمن اوليا و مربيان اين مدرسه انجام گرفت والدين دانش آموزان با مزاياي حساب صندوق مسكن جوانان آشنا شدند .

 در حاشيه اين نشست بسته هاي تبليغاتي در بين 760دانش آموز اين مدرسه توزيع گرديد گفتني است مسولان مدرسه ضمن تشكر از توجه و حضور كاركنان بانك مسكن از اين اقدام بانك مسكن استقبال نمودند
آخرین بروزرسانی 1397/12/28