تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري جلسه هم انديشي معاون مدير شعب اردبيل با روساي شعب تحت پوشش

اكبر صفاري معاون مدير شعب اردبيل در جلسه هم انديشي با روساي شعب ضمن تقدير و تشكر از روساي شعب موفق بر تكريم ارباب رجوع و مشتري مداري به عنوان اصول اساسي خدمت رساني در بانك تاكيد نمودند و ازروساي شعب خواستند تا با هماهنگي و همكاري دواير مديريت با پيگيري وصول مطالبات و بازاريابي مستمر با توجه به چالش پيش روي بانك در اين دوزمينه نهايت تلاش خود را بكار بگيرند

 اكبر صفاري معاون مدير شعب اردبيل در جلسه هم انديشي با روساي شعب ضمن تقدير و تشكر از روساي شعب موفق بر تكريم ارباب رجوع و مشتري مداري به عنوان اصول اساسي خدمت رساني در بانك تاكيد نمودند و ازروساي شعب خواستند تا با هماهنگي و همكاري دواير مديريت با پيگيري وصول مطالبات و بازاريابي مستمر با توجه به چالش پيش روي بانك در اين دوزمينه  نهايت تلاش خود را بكار بگيرند.

معاون مدير شعب اردبيل سخنان خود را در 5 حوزه ازجمله حوزه نيروي انساني، وصول مطالبات،جذب منابع ، مسائل داخلي مديريت و مسائل رفاهي مطرح نمود وگفت : روساي شعب سكاندار اصلي و نماينده تام الاختيار مديريت در شعب تحت پوشش ميباشند و لازم است تا با مديريت صحيح  و ايجاد جو مديريتي صحيح و صميمي و تربيت نيروي انساني تحت پوشش خود در رسيدن به اهداف تعيين شده اقدامات اساسي انجام دهند.

 وي همانگي بين رييس و معاون شعبه را جزء لازم و ضروري مديريت صحيح دانست و گفت بايد رابطه رييس و معاون شعبه طوري باشد تا موجبات محيط كاري امن و آرامي بوجود آيد وبديهي است  عدم هماهنگي بين اين دو موجبات  كاهش بهره وري شعب و مشكلات عديده راباعث خواهد شد..

معاون مدير شعب اردبيل گفت بايد در نظر بگيريم كه همه ما مسئوليم و بايد درقبال مسئوليتمان پاسخگو باشيم و بايد با مطالعه بخشنامه ها و دستورالعمل ها  باآمادگي و دانش شغلي  مناسب  بتوانيم در ارائه خدمت به مشتريان گامهاي اساسي برداريم.

آقاي صفاري در ادامه سخنان خود در رابطه با فشردگي انجام امورات  در ساعات اداري  با تشكر از كليه همكاران در خصوص حضور در ساعات غيراداري وپيگيري جدي وصول مطالبات  گفت  پس از اينكه در وصول مطالبات  به حاشيه امني رسيديم حتما فشار و فشردگي كار كاهش خواهد يافت. وي به استفاده از فرصت تبصره35 در خصوص كاهش پرونده هاي مطالباتي مشمول اشاره نموده و تلاش وفعاليت حداكثري همكاران را دراين زمينه خواستار شد.

در پايان جلسه همكاران حاضر در جلسه مسائل و نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص مسائل جاري بانك  منجمله وصول مطالبات و و جذب منابع بيان داشتند و از آقايان 1-محمد عزتي،2- محمد رضا جعفر اوغلي و 3- محمد تقي اوجاقي و عليرضا بكروي كه توانسته بودند در سنجش اطلاعات شغلي  ويژه پايوران در ششماهه اول 97 به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را بدست آورند با اهداء لوح تقديرو هدايايي تجليل بعمل امد.

آخرین بروزرسانی 1397/12/28