تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري جلسه هم انديشي معاون مدير شعب اردبيل با معاونين شعب تحت پوشش

درجهت هماهنگي بيشتر امورات شعب و آشنايي با نقطه نظرات در خصوص مسائل جاري و مهم بانك و با حضور معاون مديريت اردبيل معاونين شعب اردبيل گرد هم آمدند.

 درجهت هماهنگي بيشتر امورات شعب و آشنايي با نقطه نظرات در خصوص مسائل جاري و مهم بانك  و با حضور معاون مديريت اردبيل معاونين شعب اردبيل گرد هم آمدند.

اكبر صفاري معاون مدير شعب اردبيل در جلسه هم انديشي با معاونين شعب ضمن تقدير و تشكر از تلاش  و مسئوليت پذيري اين قشر پرتلاش شعب گفت : معاونين شعب نيروي محركه و عامل حركت شعب بوده و  باتوجه به اينكه هم كارهاي مديريتي و هم ،كارهاي اجرايي را تواما انجام ميدهند بيشترين حجم كار بردوش اين رده از همكاران تلاشگر در شعب مي باشد.

معاون مدير شعب اردبيل با اشاره به اينكه معاونين روساي شعب آينده هستند گفت : بايد از هم اكنون  مشتري مداري ، تكريم ارباب رجوع و بالابردن سواد بانكي را سرلوحه كارخود قرارهيم ضمن اينكه رعايت نظم و انظباط و سلسله مراتب اداري و ايجاد جو صميميت در شعب مورد تاكيد ميباشد.

وي درادامه گفت :در حال حاضر بحث وصول مطالبات و بازاريابي اولويت هاي اساسي بانك محسوب ميشود لذا انتظار ميرود معاونين شعب عمده فعاليت خود را دراين مقولات متمركز نمايند  بدون گرفتار شدن در ورطه روزمرگي با ايجاد نشاط و شادابي و خلاقيت در كارها باارائه پيشنهادات و مشاركت خود ، درجهت نيل به اهداف تعيين شده ، مديريت را ياري رسانند.

 در پايان جلسه همكاران حاضر در جلسه مسائل و نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص مسائل جاري بانك  منجمله وصول مطالبات و جذب منابع بيان داشتند 
آخرین بروزرسانی 1397/12/28