تازه های اخبار تازه های اخبار

همايش خانوادگي روانشناسي كار و خانواده و شيوه هاي كاهش استرس و اضطراب در مديريت اردبيل برگزار شد.

همكاران اردبيلي با شيوه هاي كاهش استرس آشنا شدند

در اين همايش شركت كنندگان با شيوه هاي اثر بخش كاهش استرس و اضطراب در محيط كار و زندگي و نيز توصيه هاي لازم در خصوص همايش آشناشدند.

در اين همايش كه با حضور همكاران  شاغل مديريت و شعب تحت پوشش به همراه همسرشان در محل مديريت شعب اردبيل  و با دعوت از دكتر سيامك خدايي  متخصص مشاوره خانواده برگزار شد شركت كنندگان با شيوه هاي اثر بخش  كاهش استرس  و اضطراب  در محيط كار و زندگي  و نيز توصيه هاي لازم در خصوص همايش آشناشدند.

 گفتني است در پايان مراسم سوالاتي ازموضوعات گفته شده درهمايش دربين شركت كنندگان مطرح گرديد و از طرف مدير شعب اردبيل به قيد قرعه تعداد 15 فقره كارت هديه تقديم شركت كنندگان درهمايش شد.

آخرین بروزرسانی 1397/12/28