تازه های اخبار تازه های اخبار

شركت همكاران بسيجي استان اردبيل در رزمايش بسيج

جمعي از بسيجي هاي فعال پايگاه مقاومت كوثر بانك مسكن استان اردبيل با حضور در مرحله دوم رزمايش سراسري اقتدار عاشورائي بسيج سپاهيان حضرت محمد رسول الله (ص) در روز پنج شنبه و همزمان با سراسر كشور شركت نمودند.

در پي فراخوان سراسري بسيج :

ابوالفضل كوهي فرد، مدير شعب استان اردبيل به همراه جمعي از بسيجي هاي فعال پايگاه مقاومت كوثر بانك مسكن استان اردبيل با حضور در مرحله دوم رزمايش سراسري اقتدار عاشورائي بسيج سپاهيان حضرت محمد رسول الله (ص) در روز پنج شنبه و همزمان با سراسر كشور شركت نمودند.

در اين رزمايش كه نمايش اقتدار بسيجيان هميشه در صحنه بود شركت كنندگان با آرمانهاي انقلاب اسلامي تجديد ميثاق كردند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/29