تازه های اخبار تازه های اخبار

اكبر صفاري به عنوان معاون مدير شعب استان اردبيل معرفي شد.

معارفه معاون مديريت شعب اردبيل

ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب استان اردبيل در معارفه آقاي اكبر صفاري به عنوان معاون مديريت اردبيل ضمن تشكر از حمايت و پيگيري آقاي صادقي اقدام در مرتفع نمودن اغلب مشكلات مديريت با ارائه آمار و ارقام مبسوطي د رخصوص جذب منابع و اعطاي تسهيلات از اقداماتات و برنامه هاي بانك مسكن مديريت اردبيل سخن به ميان آورد.

 ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب استان اردبيل ضمن تشكر از  حمايت و پيگيري آقاي صادقي اقدام در مرتفع نمودن اغلب مشكلات مديريت با ارائه آمار و ارقام مبسوطي د رخصوص جذب منابع و اعطاي تسهيلات  از اقداماتات و برنامه هاي بانك مسكن مديريت اردبيل سخن به ميان آورد.

وي گفت در سايه همت تك تك همكاران  از سال92 به بعد به  بيشتر از هدف را محقق نموده ايم  و منابع مان 4 برابر گرديده است و در بخش تسهيلات رتبه اول  را در بين مدييتهاي هم درجه  نصيب خود نماييم  و نيز توانسته ايم رتبه مديريت اردبيل را در مقايسه با ساير مديريتهاي هم درج ارتقا دهيم  و

وي در خصوص انتخاب آقاي اكبر صفاري به عنوان معاون مديريت اردبيل  ضمن تشكر از اولياي بانك درانتخاب  فرد بومي براي اين پست گفت آقا صفاري از همكاران بسيار كوشاي بانك بوده و نسبت به همه جوانب بانك و نيز از همكاران شناخت كافي دارند و همكاران نيز از شناخت كافي از ايشان برخورداند.

مدير شعب اردبيل با تبريك به آقاي اكبر  صفاري از ايشان خواست تا بيش  از پيش و در پست جديد  به فعاليت خود ادامه داده  تا با همكاري هم  رتبه مديريت  ارتقا يابد..

صادقي اقدام  رييس اداره كل امور مديريتهاي شعب اردبيل با ابراز خوشنودي ازبابت حضور در جمع  همكاران  اردبيل گفت وظيفه ما در ادارات مركزي حمايت از  مديريتها و شعب تحت پوشش بوده و هركاري را در خور توان و مسئوليتمان باشد انجام خواهيم داد تا زمينه تحقق اهداف بانك فراهم گردد.

رييس اداره كل امور مديرتهاي شعب از  برنامه هاي اصلي و انتظارات هيات مديريه  بانك  در خصوص پيا مهاي  همايش مديريان در آبانماه 97  سخن به ميان آورد وگفت تا با كمك مديريتهاي شعب  بتوانيم تا پايان سال اهداف كلي بانك را محقق نماييم .

وي از عملكرد خوب و مطلوب  مديريت اردبيل در جايگاه سبز ارزيابي عملكرد  تشكر نمود و گفت استان اردبيل  عملكرد  خوبي داشته  و در 5 دوره  متوالي از دوره هاي ارزيابي در منطقه سبز قرارگرفته  و بالاتر از  هدف را محقق نموده است. و در آخرين دوره نيز در بخش هاي ضماتنامه و صندوق  يكم و  مباحث نظارتي و آموزش و بانكداري الكترونيك  عملكرد خوبي داشته است و كه اين نشان از تلاش كاركنان  ميباشد ضمن اينكه  در بخش هاي جاري و پس انداز  و وصول مطالبات به دليل حجم عظيم تسهيلات نيازمند برنامه ريزي و تلاش  مضاعف ميباشد.

صادقي اقدم  در خصوص برگزاري ارزيابي عملكرد گفت كه بركزاري ارزيابي عملكرد توانسته است  فعاليت  شعب را هدفمند تر نمايد و براي انتخاب بهترينها كمك شاياني به مسئولين بانك مينمايد.

  رييس اداره كل امور مديريتهاي شعب در خصوص سپرده هاي جديد ممتاز و كدهاي 7812 و 7814  خواستار نهايت  استفاده از فرصت محدو د پيش آمده در اين بخش  شد و گفت  استفاده به موقع از محصول بسيار حائز اهميت است و بايدتلاش كنيم تا منابع جديدي را جذب بانك نموده و از جابجابيي منابع جلوگيري نماييم .

 وي در خصوص وصول مطالبات  گفت با استفاده از ظرفيت طرح چاووش و تاكيد به همكاران  تاپايان آذر 97 و فرهنگسازي مناسب جهت پيگيري وصول مطالبات و اشرافيت بر آمار و عملكرد شعب توسط همكاران و برگزاري جلسات منظم  وصول مطالبات بتوانيم  به اهداف برسيم  و بايد  توجه كنيم به تعداد پرونده هاي مطالبات براي وصول آْنها روش موجود ميباشد ضمن اينكه اگر در اعطاي تسهيلات  دقت نماييم  ميتوانيم با اعتبار سنجي مناسب از افزايش مطالبات جلوگيري نماييم .

 صادقي اقدم در ادامه سخنان خود به رويكرد بهره وري  بانك اشاره نمود و گفت بهره وري و تولد دوباره ثروت از مسا ئل محوري همايش  آبانماه  بود كه  برنامه هاي بانك در 7  محور تدوين شده  و به شبكه ابلاغ خواهد شد و براي هريك از واحد ها تكاليفي  در نظر گرفته شده  است. وي گفت  مهم تريم بخش بهره وري در بخش منابع انساني است  و سعي كنيم  با ايجاد فضاي كاري خوب  براي همكاران  ومشاركت دهي آنان  در امورات و جانشين پروري مناسب  و حساس  نمودن همكاران به قاط قوت و ضعف خود و شعبه نتيجه مطلوب را اخذ نمود.

رييس اداره كل امور مديريتهاي شعب در جريان معارفه  معاون جديد مديريت اردبيل از زحمات معاون قبلي تشكر نموده و گفت ما نيازمند اين هستيم تا در مديريتهايمان تيمي چالاك و تبادل تجربياتي بين تيم هاي مديريتي داشته باشيم .

 وي گفت  علي رغم  رويكرد و تصميم اولياي بانك براي انتخاب معاون  غير بومي در مديريتها ،دراستان اردبيل از آقاي  اكبرصفاري به عنوان معاون بومي استفاده نموديم . شايان ذكر است  چه در كانون ارزيابي و و چه در كميته انتصابات بانك فاصله چنداني  بين  گزينه هاي انتخابي وجود نداشت و مسئولين ذيربط در يك جمع بندي كلي آقاي صفاري را به عنوان معاون مديريت اردبيل انتخاب نمودند.

  آقاي اكبر صفاري معاون مديريت اردبيل نيز  ضمن تشكر از اولياي بانك در اعتماد به ايشان گفت اينجانب و همكاران محترم مديريت اردبيل  متقابلا از همديگر شناخت كافي  داريم و همكاران استان اردبيل  از وجدان و شرافت كاري بالايي برخودردارند  .

  وي گفت براين  باوريم كه راه با پيمودن درست ميشود و حتي اگر باريكه راههايي هم باشد با همكاري همكاران آن را  درست نموده و خواهيم پيمود و اطمينان داريم كه اگر كسي بخواهد كاري را انجام دهد راهش را و اگر كسي  نخواهد كاري انجام دهد بهانه اش را پيدا خواهد نمود. بر اين اساس تلاش خواهيم نمود با مشاركت و همدلي تمامي همكاران و استفاده از خلاقيت و توانايي هاي آنها و پتانسيل هاي موجود در استان و پيمودن راههاي نرفته در جهت نيل به اهداف سازماني گامهاي موثر و اساسي برداريم.

 در پايان  جلسه حكم  معاون  مديريت شعب استان اردبيل توسط رييس اداره كل مديريتهاي شعب  به آقاي اكبرصفاري اهدا گرديد.

 گفتني است آقاي صادقي اقدم در جريان سفر به اردبيل از شعب كاشاني و حافظ اردبيل بازديد به عمل آورده و از نزديك  مسائل و مشكلات بانك و همكاران را مورد بررسي قراردادند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/29