تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري جلسه كميته وصول مطالبات درمديريت اردبيل

با حضور اعضاي كميسيون وصول مطالبات جلسه ماهانه وصول مطالبات با بررسي كليه مطالبات مديريت اردبيل برگزارشد

با حضور اعضاي كميسيون وصول مطالبات جلسه ماهانه وصول مطالبات با بررسي كليه مطالبات مديريت اردبيل برگزارشد.

 در ادامه سلسله جلسات كميته وصول مطالبات بانك كه هرماهه با دعوت از روساي شعب استان  به كميته وصول مطالبات مديريت برگزار ميشود ريز عمليات  شعب درخصوص اقدامات انجام گرفته براي وصول مطالبات مورد بررسي قرارگرفت.

ابوالفضل كوهي فرد مديرشعب استان اردبيل گفت: علي رغم سختيهاي كار با تلاش همكاران از ابتداي سالجاري توانسته ايم تعداد پرونده هاي مطالبات را كاهش دهيم ضمن اينكه با پيگيري به موقع رشد مطالبات پرونده هاي مشاركت مدني راكنترل نموديم و برنامه ريزي لازم براي ادامه اين حركت تا رسيدن به اهداف تعيين شده ادامه دارد تا بتوانيم مطالبات  استان را مديريت نماييم.

 مدير شعب اردبيل ضمن تقدير از تلاش عوامل موصوف برلزوم تلاش مجدانه تاكيد نمود و تلاش درجهت وصول مطالبات معوق و تعيين تكليف آنها و جلوگيري از  انتقال به سرفصل مشكوك الوصول و تبديل به دين حال شدن كل بدهي را خواستار شد .

ريييس كميته وصول مطالبات استان اردبيل درادامه گفت در راستاي وصول مطالبات از هر توانمندي بايد استفاده نماييم تا مطالبات به حيطه وصول درآيد تا بتوانيم به اهداف دست يابيم.  
آخرین بروزرسانی 1397/9/29