تازه های اخبار تازه های اخبار

عيادت از همكار بيمار در مديريت اردبيل

مدير شعب اردبيل به همراه همكاران مديريت و شعب تحت پوشش ازهمكار بيمار عيادت نمود.

ابوالفضل كوهي فرد درجريان عيادت از آقاي رضا پورعلي همكار شاغل در مديريت اردبيل كه دربستر بيماري بسر ميبرد ضمن  دلجويي از همكار بيمارو خانواده محترم براي ايشان آرزوي تندرستي و سلامتي  نمود.

آقاي  پورعلي  نيز  از حسن توجه مسئولين و همكاران بانك تشكر و قدرداني نمود.

آخرین بروزرسانی 1397/9/29