تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاري دوره آموزشي رتبه بندي اعتباري در مديريت اردبيل

با عنايت به ظرفيت و پتانسيل شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران و به جهت بهره مندي از ظرفيت موصوف در تصميم گيري بهينه اعتباري، دوره آموزشي رتبه بندي اعتباري در مديريت اردبيل برگزار شد.

با عنايت به ظرفيت و پتانسيل شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران و به جهت بهره مندي از ظرفيت موصوف در تصميم گيري بهينه اعتباري،  دوره آموزشي  رتبه بندي  اعتباري در مديريت اردبيل برگزار شد.

 

دراين دوره آموزشي كه به منظور افزايش سطح اطلاعات همكاران و استفاده از استعلام هاي ماخوذه در مديريت اردبيل بصورت كارگاهي  برگزار شد، مديرشعب ،روساي شعب وهمكاران دايره اعتباري، دايره كنترل و نظارت و دايره فني و ارزيابي مديريت شعب حضور داشتند .

آخرین بروزرسانی 1397/9/29