تازه های اخبار تازه های اخبار

در مدیریت البرز صورت گرفت:

تقدیر از همکاران فعال در اتاق فکر

فریبرز نعیمی مدیر شعب استان البرز در مراسم تقدیر از 6نفر از همکاران فعال در اتاق فکر استان ایجاد اندیشه و فکر در جهت اصلاح و تحقق اثربخش اهداف سازمانی را از اهداف تشکیل این اتاق دانست و بر لزوم ایجاد زمینه و بستر مناسب در گسترش اندیشه، فکر، نوآوری و خلاقیت کارکنان تاکید کرد.
فریبرز نعیمی مدیر شعب استان البرز در مراسم تقدیر از 6نفر از همکاران فعال در اتاق فکر استان ایجاد اندیشه و فکر در جهت اصلاح و تحقق اثربخش اهداف سازمانی را از اهداف تشکیل این اتاق دانست و بر لزوم ایجاد زمینه و بستر مناسب در گسترش اندیشه، فکر، نوآوری و خلاقیت کارکنان تاکید کرد.

فریبرز نعیمی مدیر شعب استان البرز در مراسم تقدیر از 6نفر از همکاران فعال در اتاق فکر استان ایجاد اندیشه و فکر در جهت اصلاح و تحقق اثربخش اهداف سازمانی را از اهداف تشکیل این اتاق دانست و بر لزوم ایجاد زمینه و بستر مناسب در گسترش اندیشه، فکر، نوآوری و خلاقیت کارکنان تاکید کرد.

وی کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از منابع در اختیار و ارتقای بهره وری کلیه عوامل از طریق تولید فکر و اندیشه را لازمه پیشرفت و دستیابی به تعالی سازمانی ارزیابی کرد و افزود:تولید اندیشه های نو در کلیه زمینه های مرتبط با بانک و توسعه ایده پردازی با هدف مطالعات و پژوهش در زمینه چالشهای پیشرو از مهمترین ارکان کسب موفقیت در هر سازمانی میباشد.  

نعیمی با تاکید بر نقش کارشناسان در فراهم آوردن زمینه کارگروهی و سهیم کردن واحدها در تصمیم گیری ها تصریح کرد:تصدی سمت کارشناسی باید منجر به  تزریق ایده ها و افکار و اندیشه های نو به سطوح بالادستی سازمان شود و این وظیفه کارشناسان مستقر در ستاد و شعب بانک است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مدیر شعب البرز با اشاره به اینکه زمینه سازی برای تحولات اساسی در عرصه های مدیریت و برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری تنها با مشارکت جمعی و بهره گیری ازایده های خلاقانه همه پرسنل محقق خواهد شد افزود:گاهی یک ایده خام در سطوح پایین دستی سازمان اگر مورد توجه قرار گیرد می تواند موجبات ایجاد تحول چشمگیر را درسازمان فراهم آورد.

وی در پایان بر لزوم ارجاع طرح های پیشنهادی به گروههای کارشناسی با هدف  حل ریشه ای مسایل عمومی و تخصصی تاکید کرد و یادآور شد: فرایند فعالیت این اتاق در آینده نیز به صورت مستمر و جدی پیگیری خواهد شد

شایان ذکر است در این مراسم از آقایان محرم نظری،حمید کریمی،علی اصغر ترکاشوند،سید محمد مهدی طاهری،حمید عباسی و خانم پریسا پور کریمی به عنوان پیشنهاد دهندگان برتر قدردانی و از بهمن موذن دبیر هسته پژوهش نیز بواسطه فعالیت چشمگیر در راه اندازی سامانه مجازی اتاق فکر استان قدردانی بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/22