فهرست اخبار فهرست اخبار

اجتماعی

اجتماعی
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و شورا های استانداری قم طی نامه ای به مدیران و روسای محترم دستگاههای اجرایی استان خواستار همکاری آنها با سازمان تبلیغات اسلامی استان قم و بمنظور تدوین سند صنایع فرهنگی استان قم شد.
آخرین بروزرسانی 1394/4/2